“Ain’t no mountain high enough…”

mountain

mountain

11.12.2012 – De utmaningar bergsbefolkningar möter kan milt sagt beskrivas som att rulla sten i uppförsbacke. Fokus för årets internationella dag för världens berg är just dessa utmaningar.

Temat för 2012 firar bergslivet, ”celebrating mountain life”. Men klimatförändringen riskerar liven för alla de människor bosatta i berg att inte bli något att hurra för.

Berg täcker uppskattningsvis en fjärdedel av världens yta och är hem för var tionde människa. Dessa människor hör till världens fattigaste och mest förfördelade. De mäter såväl politisk, social och ekonomisk marginalisering och saknar tillgång till grundläggande service som hälsovård och utbildning. Därutöver ökar nuvarande globala utmaningar som klimatförändringen, den ekonomiska utvecklingen och befolkningsökningen deras börda.

Under flera generationers tid har dessa bergsbefolkningar lärt sig att leva med hotet av naturkatastrofer, och de har utvecklat motståndskraftiga och välanpassade tekniker för att bruka jorden de lever på. Emellertid finns det allt mer data som tyder på att många bergsregioner har blivit alltmer olycksbenägna under de senaste årtionden.

Berg karakteriseras av massiva globala olikheter – från tropiska regnskogar till permanent is och snö, från klimatförhållanden med mer än 12m av årlig nederbörd till öknar på höga altituder, och från havsnivå till nästan 9000 meters höjd. De är världens vattentorn som förser minst hälften av världens befolkning med dricksvatten. Men berg är också områden av hög risk vars befolkningar hotas av jordskred, snöskred, vulkaniska utbrott, jordbävningar och glaciäröversvämningar.

Det internationella året för världens berg tio år sen ledde till antagandet av resolutionen 57/245, med vilken generalförsamlingen utsåg den 11 december som den internationella dagen för världens berg. Sedan dess har berg fått allt högre profil på agendan.