”Ogillande och fördömande kan aldrig rättfärdiga våld”

Foto: IRIN / Blaise Mahob

Foto: IRIN / Blaise Mahob

25.2.2014 – Ugandas nya lag mot homosexuella kriminaliserar och homosexuella och föreskriver livstids fängelse för homosexualitet.

Ugandas presidentYoweri Museveni undertecknade på måndagen, inför ett fullt pressuppbåd, den kontroversiella lag som innebär att homosexuella kan dömas till livstids fängelse. Flera västländer har skarpt kritiserat förslaget, där dödsstraff ursprungligen fanns med som straffalternativ.

”Fördömande av homosexualitet av vissa kan aldrig berättiga våld och kränkningar av mänskliga rättigheter”, sade FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay. Enligt henne kommer den nya lagen att institutionalisera diskriminering gentemot lesbiska, homosexuelle, bisexuella och transgenderpersoner (HBT) samt uppmuntra till våldsdåd emot dem.

Pillay betonade i sitt uttalande att Uganda måste respektera alla individers grundläggande rättigheter, både under sin egen som internationell lagstiftning, samt skydda dem från diskriminering och våld.

Presidenten undertecknade tidigare denna månad moralkonservativa lagar mot pornografi och ”provokativ” klädsel. Det innebär att lättklädda artister inte får uppträda på tv och att enskilda internetanvändares vanor övervakas. Ugandiska homosexuella trakasseras och hotas ofta med våld. Det har också förekommit rapporter om att lesbiska våldtagits för att ”botas”.

Pillay uttryckte även sin oro över hur den nya lagen skulle komma att påverka människorättsaktivister i landet. Hon kritiserade även motiveringar om att den nya lagen skulle skydda barn från sexuellt våld, eftersom sexuellla relationer mellan två vuxna inte har någon som helst anknytning till våld mot barn.

Sverige kommer inte att göra några förändringar i sitt bistånd till Uganda till följd av att landets nya antihomolag vann laga kraft på måndagen. Först senare i år när nya riktlinjer utarbetats kan en justering bli aktuell, meddelade biståndsminister Hillevi Engström (M) till Dagens Nyheter.