Alla ska ha rätt till en toalett!

4586163513 9e05a99bfb z

4586163513 9e05a99bfb z

19.11.2015 – Var åttonde människa tvingas fortfarande uträtta sina behov i det fria, och en tredjedel av världens befolkning saknar fortfarande ”tillgång till förbättrade sanitetsmöjligheter”.

Detta är en eufemism för att beskriva det ovärdiga liv miljarder människor tvingas leva då de saknar ett ställe där de kan uträtta sina behov, och istället måste kissa och bajsa utan hygien, trygghet, värdighet eller tillstymmelse till avskildhet.

I urbana områden använder 2,1 miljarder människor toaletter som är länkade till behållare som inte töms på regelrätt vis, eller som släpper avloppsvattnet direkt ut i vattenled. Och som resultat dör varje år mer än 800 000 barn under fem års ålder av diarré som kunde undvikas.

Det innebär mer än ett barn per minut.

Men varje dag ser vi även historier med ett lyckligt slut. Hamsaveni och Rajesh beslöt att konstruera en toalett i sitt hem. Nu behöver de inte längre gå upp till 45 minuter för att ta sig till närmaste latrin, och de sparar tid – och därmed pengar – för att skicka sina döttrar till skolan varje dag i veckan. I denna video kan du se hur toaletten förändrade deras liv!

Idag markerar FN Världsdagen för toaletter. Tillgång till vatten och sanitetsmöjligheter är de facto en mänsklig rättighet, och även mål nr 6 i de nya globala målen för hållbar utveckling.

Fakta om vatten och sanitet:

  • Förbättrad sanitet är en superb ekonomisk investering som återgäldar 5,50 dollar för varje investerad dollar. Toaletter gör även att skolsatsningar tar steget vidare – varje år mister skolbarn 272 miljoner skoldagar på grund av diarré.
  • Tillgång till rena, säkra toaletter är speciellt viktigt för kvinnor och flickor som riskerar sexuellt ofredande och våldtäkt då de tvingas vänta tills mörkret fallit för att söka en privat plats där de kan uträtta sina behov.
  • Diarré är den näst största dödsorsaken för barn under 5 i världen.
  • I utvecklingsländer släpps 90 % av avloppsvattnet direkt ut i floder och vattendrag. I Sydostasien kostar vattenföroreningar orsakade av dåliga sanitetsförhållanden upp till 2 miljarder dollar per år.

Delta i diskussionen med #WorldToiletDay och #WeCantWait

toilet day