Mål: nå fem av fem

Foto: UNICEF / Brian Sokol

Foto: UNICEF / Brian Sokol

24.4.2013 – Världen har gjort stora framsteg och minskat barns dödsfall i sjukdomar som kunde ha förebyggts med vaccin – men fortfarande förblir ett av fem barn ovaccinerat.

Barn som fyraåriga Otgonjargal, fotograferad ovan efter att ha vaccinerats mot mässling och röda hund av hälsovårdare i Mongoliet, som rest med bil, handdriven färja, till fots och med renar, för att nå fram.

Den 24.-30.4 firar vi World Immunization Week. Edward Jenner visade vikten av vaccin mot smittkoppor redan 1792. Nära 200 år senare, år 1977, utrotades smittkopporna en gång för alla via utbredda och noga planerade vaccineringskampanjer.

Under hela 80-talet arbetade världshälsoorganisationen WHO och UNICEF för att uppnå fullskalig immunisering bland barn med det så kallade EPI-vaccinet mot tuberkulos, polio, difteri, stelkramp, mässlingen och kikhosta. Målet var att nå 80 % av världens barn före 1990. Framstegen har fortsatt sedan dess – år 2011 hade 107 miljoner barn vaccinerats med tre doser av difteri-stelkramp-kikhosta –vaccinet, det så kallade DPT3, och den globalt var 83 % av barnen vaccinerade.

De senaste 20 åren har sett en veritabel explosion av nya vacciner på marknaden. Hepatit, PCV och rotavirus är nu introducerade runtom i världen, polion är nära utrotningspunkten, mässlingen har minskat med 71 % mellan 2000 och 2011, och stelkramp hos mammor och spädbarn har nästan eliminerats totalt.

Men trots dessa framgångar förblir vaccinering en ofullbordad agenda. År 2011 förblev uppskattningsvis 22,4 miljoner barn ovaccinerade. De som inte vaccinerats – ungefär vart femte barn – är bland de fattigaste och mest sårbara i världen. Föräldrar ser fortfarande inte vaccinering som en rättighet, och många samhällen saknar efterfrågan för vaccin – och finansieringen förblir osäker.

UNICEF i Sverige har startat en kampanjLikes don’t save lives”, med ett starkt budskap: hur många tummar upp UNICEF än får på Facebook, räddar det inte de ovaccinerade barnen, och tummar köper inga vaccin. 49 kronor, däremot, betyder 42 doser poliovaccin.

UNICEF och WHO fortsätter att samarbeta med regeringar, partners och samhällen för att öka efterfrågan för vaccin, etablera bättre logistiska system och nå dem som hittills inte nåtts  – det femte barnet – var han eller hon än befinner sig.