”Allt och alla kommer att påverkas, överallt”

31.3.2014 – Effekter av klimatförändringarna är tydliga och väldokumenterade på alla kontinenter och i haven. Hundratals miljoner människor drabbas av översvämningar och delar av jorden blir obeboelig vid seklets slut om medeltemperaturen stiger med fyra grader, enligt en ny rapport av FN:s klimatpanel (IPCC).

Den tyngsta och mest omfattande rapporten någonsin om hur klimatförändringarna påverkar miljö och samhällen är mer än 2500 sidor lång och har sammanställts av över 300 experter och specialister från 70 länder, med hjälp av 436 bidragande författare.

Rapporten ger en detaljerad beskrivning över klimatförändringens påverkan runtom i världen.

De negativa konsekvenserna överväger, och de kommer att bli värre. Värmeböljor blir vanligare, längre och intensivare, och det drabbar livsmedelsförsörjningen, människors hälsa, växter och djur. Korallrev skadas, och eftersom havsvattnet har blivit varmare får de svårare att återhämta sig.

Bland oss människor är det de fattiga och redan utsatta som drabbas värst, av värme, torka, översvämningar, sjukdomar och brist på rent vatten, men de rika kommer inte heller undan.

”De rika kommer att konfronteras med klimatförändringen. Vi ser det redan i Storbritannien, med de senaste översvämningarna, och stormarna i USA samt torkan i Kalifornien”, sade en av experterna, doktor Huq. ”Dessa multimiljard-katastrofer kommer att måsta betalas av de rika, och det finns en gräns även för deras plånbok.”

Rapporten handlar också om riskbedömningar inför framtiden, och utgår då från två mycket olika scenarier: ett där vi lyckas begränsa temperaturhöjningen vid seklets slut till två grader över medeltemperaturen för 150 år sedan och ett där temperaturen har stigit med fyra grader.

Framtiden ser mörk ut. Efter 2050 ökar risken för allvarligare konsekvenser, och drastiska minskningar i t.ex. veteproduktionen och majsproduktionen kan enligt ett scenario vara mycket sannolika. Även fiskbestånden kommer att emigrera till varmare vatten, och fångsten kan komma att minska med mer än hälften i vissa delar av tropikerna och Antarktis.

Men rapporten bringar inte endast dåliga nyheter, påpekar vicetalesmannen för arbetsgruppen som sammanställt rapporten.

”Jag tror att det viktigaste är den nya idén om att se på klimatförändring som riskhantering”, sade doktor Chris Field.

”Klimatförändringen är ett allvarligt hot, men vi har många av de behövda redskapen för att handskas med den – vi måste bara agera smart.”