ANTALET HIV-SMITTADE MINSKAR I FLERA LÄNDER MEN ANTALET HIV-POSITIVA PERSONER FORTSÄTTER ÖKA

Ökade hiv-förebyggande åtgärder och behandlingar behövs för att minska och vända aids-epidemin enligt en ny rapport från UNAIDS/WHO

Det finns nya bevis på att smittotakten för hiv hos vuxna har minskat i vissa länder och att ändringar i beteendet för att hindra infektion – såsom att använda kondom, att dröja med den sexuella debuten och ha färre sexuella partners – har spelat en nyckelroll i denna minskning. Den nya FN-rapporten indikerar också att spridningen av hiv generellt fortfarande ökar, och att mycket kraftigare åtgärder mot hiv behövs för att minska epidemin.

Dessa senaste uppgifter publicerades i AIDS Epidemic Update 2005, den årliga gemensamma rapporten från UNAIDS och WHO.

Trots ett minskat antal smittade personer i vissa länder, har det totala antalet människor som lever med hiv fortsatt öka i världens alla regioner förutom Karibien. Det har tillkommit ytterligare fem miljoner nya smittofall under 2005. Antalet personer som lever med hiv runt om i världen har nått sin högsta nivå med omkring 40,3 miljoner människor, en siffra som har ökat från uppskattningsvis 37,5 miljoner 2003. Fler än tre miljoner människor dog av aids-relaterade sjukdomar 2005. Av dessa var fler än 500 000 barn.

Enligt rapporten har de högsta ökningarna av hiv-infektioner skett i Östeuropa och Centralasien (en ökning med 25 procent till 1,6 miljoner) och Östasien. Men Afrika söder om Sahara fortsätter vara den mest drabbade delen i världen med 64 procent av de nya smittofallen (över tre miljoner människor).

Resultat av hiv-behandling
Rapporten visar att tillgången till hiv-behandling har förbättrats avsevärt under de två senaste åren. Mer än en miljon människor i låg- och medelinkomstländer lever nu längre och bättre liv på grund av att de har tillgång till behandling. Omkring 250 000 till 350 000 dödsfall förhindrades i år på grund av en ökad tillgång till hiv-behandling.

Framtida utmaningar för förebyggande av hiv
Nya uppgifter visar att kombinationen av sprutnarkomani och sexarbete underblåser epidemin i Latinamerika, Östeuropa och särskilt Asien, och förebyggande åtgärder lyckas inte ta itu med denna överlappning.

Rapporten noterar att omkring 35 procent av barn som föds av hiv-smittade kvinnor kommer att smittas av viruset om hiv-förebyggande åtgärder inte tillämpas. Medan smittoöverföring mellan mor och barn nästan helt har eliminerats i utvecklade länder och behandlingsservicen har ökat på många andra platser, gäller inte detta för majoriteten av länderna i Afrika söder om Sahara. Det finns ett akut behov av att påskynda ökningen av tjänster för att minska denna oacceptabla andel.

Kunskapsnivån kring säker sex och hiv förblir låg i många länder – även i länder där utbredningen av hiv ökar. I 24 länder söder om Sahara (bl.a. Kamerun, Elfenbenskusten, Kenya, Nigeria, Senegal och Uganda), saknade två tredjedelar eller fler bland unga kvinnor (i åldrarna 15-24 år) kunskap om hur hiv sprids.

UNAIDS/WHO- rapporten lanserades i 19 städer runt om i världen den 21 november 2005.
Hela rapporten kan läsas på UNAIDS hemsida www.unaids.org