Eritrea: “klart mönster” av brott mot mänskliga rättigheter

UNHCR Eritrea 400 pxnsp 47

UNHCR Eritrea 400 pxnsp 47

17.3.2015 – En delrapport gällande människorättssituationen i Eritrea dokumenterar  ”klara mönster” av brott mot de mänskliga rättigheterna.

Rapporten, som presenterats inför FN:s råd för mänskliga rättigheter, är ett resultat av fyra månaders täckande undersökning av FN:s utredningskommission som tillsattes i juni förra året och nu är på besök i Sverige.  Syftet är att granska människorättsläget i Eritra genom intervjuer med exileritreaner, säger kommissionens talesman Mike Smith, eftersom regimen inte tillåtit kommissionen besöka landet.

Eritrea anses vara en av världens värsta förtryckarstater, och sedan 2001 sitter den svensk-eritranska journalisten Dawit Isaak fängslad i landet utan rättegång. I Sverige bor omkring 9000 eritreaner och kommissionen besöker nu Sverige ända fram till den 18:e mars.

Rapporten dokumenterar ett antal grymheter, men visar framför allt på ett systematiskt mönster av människorättsbrott. Bland det värsta är landets obligatoriska militärtjänst, total brist på yttrandefrihet och olagliga fängslanden under fasansfulla förhållanden.

”Alla 17-åringar tvingas till militärtjänst på obegränsad tid, och många fastnar där hela livet. De tjänar mindre än två dollar om dagen, och sätts i tvångsarbete inom andra områden än militära”, säger Smith.

Mike Smith”För eritreaner är arresteringar vardag, och något som genomlevs av såväl män, kvinnor som barn, gamla och unga. Fängslade möter rena helvetet. I vissa fall sänks containrar med fängslade ner under jorden, i andra lämnas de i inhägnader under frätande sol. Tortyren än utbredd, och vanliga metoder är att fångar misshandlas med järnstänger, hängs upp i träd i dagar eller smetas in med socker och lämnas fastbundna i solen som godis för insekter”.

Det uppskattas finnas runt 10 000 fängslade i Eritrea, och flertalet eritreaner har inte något hopp för framtiden, enligt Smith. Därför flyr alltfler landet, omkring 4 000 varje månad.

Den ohållbara situationen fortgår bland annat på grund av status quo kallat “no war, no peace” – inget krig, ingen fred.

”Regimen utnyttjar status quo för kontinuerliga människorättsbrott i landet, och uttrycket används och utnyttjas konstant av de eritreanska myndigheterna för att kringgå internationell människorättslagstiftning.”

Under denna förevändning har ett helt land militariserats, konstitutionen aldrig implementerats och ett fungerande rättssamhälle har aldrig sett dagens ljus. Ingen ställs till svars för de många människorättsbrotten.

”Det är knappast förvånande att hundratals eritreaner lämnar sitt land varje dag”, konstarerar Smith. ”De utmanar döden för att ta sig över gränser, öknar och hav.” Många av dem når aldrig sin destination.

Eritreaner utgör idag den största befolkningsgruppen, näst efter syrier, som tar sig över Medelhavet i små båtar i hopp om att nå Europa.

För mer information, se:

FN:s utredningskommission för människorättssituationen i Eritrea
Uttalande av ordförande Mike Smith
Kommissionens delrapport