Ban Ki-moon: Det är dags att ge malarian en match

Mina säkerhetsåtgärder fungerar mycket bra, de rubbas sällan av folkhopar eller oroligheter. Men ifjol reste jag i östra Afrika och fann mig själv en dag stå mitt i en svärm myggor. Jag insåg att mina säkerhetsåtgärder inte utgör någon som helst utmaning för dessa obeväpnade små faror.

Malaria dödar oförtrutet. Under den tid det tar dig att läsa denna artikel har sex barn dött till följd av sjukdomen. Varje år smittas en halv miljard människor av malaria och över en miljon av dessa dör.

Malaria hämmar den ekonomiska tillväxten i Afrika med uppemot 1,3 procent varje år, uppger experter, den hindrar utvecklingen och kostar tiotals miljarder dollar i form av förlorad produktivitet. I länder där sjukdomen är speciellt vanlig är det inte ovanligt att kostnaderna för malaria upptar hela 40 procent av hälsovårdsbudgeten. Det får svåra följder för den sociala hälsan, välbefinnandet och utvecklingen.

Detta är oacceptabelt – speciellt eftersom malaria är en sjukdom som både kan förebyggas och behandlas.

Det internationella samfundet har vunnit över dödliga pandemier tidigare. Vi har utrotat smittkoppor och inom kort även polio. Vi kanske inte kan utplåna malaria genast, men om vi arbetar tillsammans vi kan kontrollera sjukdomen och minska dödsfallen betydligt.

Den 25 april uppmärksammar vi den första Världsmalariadagen och samtidigt inleder FN- familjen tillsammans med flera samarbetspartners ett omfattande internationellt initiativ för att utvidga kampen mot malaria.

Det är första gången som det internationella samfundet överväger en så pass omfattande insats för att kontrollera sjukdomen. Tidigare försök har gett vissa framgångar men bristen på resurser har hindrat ett globalt arbete och vi har varit tvungna att enbart koncentrera oss på barn och gravida kvinnor, två grupper med störst risk att dö till följd av sjukdomen. Vi räddade liv men lämnade samtidigt en stor grupp människor oskyddade mot sjukdomen, vilket ledde till att sjukdomen hölls vid liv och fortsatte spridas. En följd är att malaria fortfarande är utbrett i stora delar av Asien, Latinamerika, karibiska övärlden samt i Afrika söder om Sahara.

För att vi skall lyckas i kampen mot malaria måste distribueringen av myggnät och medicin vara omfattande, i kombination med användning av insektspray. Att köpa och dela ut impregnerade myggnät kostar mindre än tio dollar och näten håller i uppemot fem år. För regeringarna är det en enkel investering i ett femårigt skydd som gör att barn gå i skola, vuxna kan arbeta och bidra till ett produktivt samhälle.

Det finns knappast ett bättre sätt att använda tio dollar på. Ett exempel är Etiopien, där har man lyckats minska antalet dödsfall bland barn till följd av malaria med hälften under de senaste tre åren. I Rwanda minskades antalet dödsfall bland barn med två tredjedelar. I bägge länderna delade man ut miljoner impregnerade myggnät och malariamedicin till behövande.

Nu måste vi effektivera vårt arbete i alla länder som drabbas av malaria. Tillsammans med nätverket Roll Back Malaria och mitt nya specialsändebud för malaria, Ray Chambers, presenterar jag en vågad men uppnåelig vision. Vårt mål är att inga fler skall dö av malaria, och det skall vi uppnå genom att i slutet av 2010 nå ut till alla i Afrika.

Det betyder att alla som är utsatta för sjukdomen i Afrika skall få hållbara impregnerade myggnät och insektspray som kan användas inomhus. Alla hälsovårdcentraler skall även ha tillgång till effektiv malariamedicin och det skall finnas speciella behandlingar för gravida kvinnor i områden där malaria är speciellt vanligt.  Distributionskanalerna, till exempel genom kommunala hälsovårdare, måste stärkas och utvidgas och eftersom så många människor fortfarande dör till följd av sjukdomen, måste vi få fram metoder för att utrota sjukdomen.

De flesta som dör av malaria bor i Afrika, men vi får inte nöja oss med att utrota sjukdomen där. Liksom många andra problem i vår globaliserade värld, stoppas malariamyggorna inte av gränser.

Det är viktigt att resurserna är varaktiga så att länderna kan planera sina insatser mot malaria och fortsätta dem i år framöver. Traditionella samarbetspartners som Världsbanken, givarländerna, och den globala fonden för att utrota AIDS, tuberkulos och malaria måste tillsammans med den privata sektorn få fram tillräckliga medel. De länder där sjukdomen är speciellt vanlig måste göra upp planer hur de skall nå ut till hela befolkningen och givarna måste bidra med de nödvändiga resurserna under de kommande månaderna.

Om vi lyckas nå vårt mål, att inga fler skall dö till följd av malaria, kan även vår kampanj att utrota fattigdomen få ny luft under vingarna.  Det är ett av milleniemålen – visionen som världens regeringar antog för att skapa en bättre värld. Vi har resurserna och kunskapen, men tiden är knapp, det är mindre än 1000 dagar fram till slutet av 2010, så låt oss sätta igång.

Av Ban Ki-moon

FN:s generalsekreterare