Generalsekreterarens meddelande på FN-dagen

FN flaggor
Fotograf: Mathias pr. Reding Källa: Unsplash

För sjuttiosex år sedan skapades FN som ett redskap för hopp. Organisationen skapades i en värld som bar skuggan av katastrofala konflikter.

I dag bär FN:s kvinnor och män detta hopp framåt över hela världen.

COVID-19, konflikter, hunger, fattigdom och klimatkatastrofen påminner oss om att vår värld är långt ifrån perfekt.

Men det visar också att solidaritet är den enda vägen framåt.

Vi måste gå samman för att ta itu med stora utmaningar och främja målen för hållbar utveckling.

Vi måste se till att varje person, oavsett plats, får tillgång till COVID-19 vaccin. Och detta i rask takt.

Vi måste säkra och upprätthålla alla människors rättigheter och värdighet – särskilt de fattigaste och mest missgynnade, flickor och kvinnor och barn och unga.

Man som håller i FN bok
Fotograf: Ilyass Seddoug Källa: Unsplash

Vi måste söka ett slut på de konflikter som ärrar vår värld.

Vi måste driva djärva klimatåtaganden för att rädda vår planet – och leva upp till dem.

Vi måste bygga upp en global styrning som är mer inkluderande, nätverksbaserad och effektiv. Detta beskrivs i min senaste rapport, Vår gemensamma agenda.

De värden som drivit FN-stadgan under de senaste 76 åren – fred, utveckling, mänskliga rättigheter och möjligheter för alla – har inget utgångsdatum.

När vi markerar FN-dagen, låt oss förena oss bakom dessa ideal och leva upp till FN:s fulla löfte, potential och hopp.