Vi har inte råd att slänga bort mat

LAST WISH Fries Marta Zarina-Gelze

LAST WISH Fries Marta Zarina-Gelze

Medan 870 miljoner människor i världen lider av svält, slänger resten av världen bort en tredjedel av all producerad mat. Så många människor går hungriga, vi har helt enkelt inte råd att slänga bort mat. Kampanjen Think.Eat.Save som går under matspillsinitiativet är ett partnerskap mellan FN:s miljöprogram (UNEP) och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) grundat i stöd för FN:s generalsekreterares utmaning Noll hunger.

Mat går till spillo i hela matkedjan: hos uppfödare och jordbrukare, i livsmedelsindustrin, bland återförsäljare, livsmedelsleverantörer och konsumenter. Det finns flera orsaker bakom detta. En av de största orsakerna för matavfall i hem är brist på planering vid inhandling, förvirrning mellan begreppen ”bäst före” och ”Sista förbrukningsdag”, ovetskap eller ovilja att kocka eller använda överbliven mat. Jordburkare och producenter har en tendens att överproducera mat, många produkter eller dess paketering skadas under transporten till konsumenter. Ett ytterligare problem som återfinns överallt i världen, är otillräcklig packning och förvaring av produkter, vilket leder till att produkten skadas och därmed blir avfall.

Med relativt lätta knep och små förändringar i vårt beteende, kan vi misnka på matavfallsmängden. Genom att använda gårdagens överblivna mat och planera måltiderna i förväg, kan du rädda miljön och samtidig spara pengar! Ett ytterligare trick är att köpa ”konstig” frukt och grönsaker i butiken: mycket produkter slängs på grund av dess storlek, form eller färg inte ser ”rätt” ut. Genom att köpa dessa ätbara, roliga produkter på marknader eller annanstans, använder du mat som annars kanske går till spillo” säger Think.Eat.Save webbsidan.

Alla måste delta i kampen mot matspill och för att göra detta måste medvetenheten öka kring matspill och dess konsekvenser. För att göra detta ordnade FN:s Regionala informationskontor i Bryssel (UNRIC) en reklamtävling för invånare och medborgare i Nordiska och Baltiska stater. Tävlingens mål vara tt utse en reklam som inspirerar till handling och ökar medvetenheten kring matspill. Tävlingens vinnare annonserades på fredag den 4 oktober i Köpenhamn i sammanhang med en tillställning ordnad för att minska på matavfall. Vinnaren är den 26-åriga Lettiska grafiska designern, Marta Zarina-Gelze. Marta Zarina-Gelze förklarar att hon inspirerades av sina egna dåliga vanor: ”Ibland köper jag mer än vad jag verkligen behöver, och förståss håller dessa produkter inte länge.” Då hon studerade problemet överraskades hon av att 30 % av all producerat mat slängs bort. ”Jag insåg att jag inte är den enda med dåliga vanor, utan att varje en av oss måste förändra oss”, säger hon.  

Marta Zarina-Gelze bidrag är en bild av franska potatisar i en kista med texten ”Sista önskan var att bli uppäten” ovanför. Hon kom på idén genom att fundera på ändamålet för mat: att bli uppäten. ”Så du kan tänka dig att en produkts sista önskan vore att bli äten, i stället för att slängas i ”dödens sopkorg”?”, säger hon.
Då hon tillfrågades vad hennes reklam kunde åstadkomma, använder hon sin personliga erfarenhet som referens: ”Jag hoppas att reklamen inspirerar människor att tänka på konsekvenserna varje då de slänger mat. För mig fungerar detta redan, jag slänger inte en skrumpen morot eller kalla franska potatisar lika lätt längre. Jag har börjat använda överbliven mat mer än tidigare, och jag hoppas att jag inte är den enda”.

Tävlingens femton finalister kommer att ställas ut i flera olika länder de kommande månaderna, först under FN dagen i Bryssels Grand Place i oktober.