Mäns delaktighet i kvinnors vardag tema för internationella befolkningsdagen

Idag firar vi den internationella befolkningsdagen och som tema har FN:s befolkningsfond UNFPA valt mäns delaktighet i kvinnors vardag. Med temat vill man lyfta fram den betydelse männen har för att förbättra jämställdheten och därmed kvinnors ställning och hälsa.

Män spelar en central roll i kvinnors liv. Pappor bestämmer ofta om deras döttrar skall giftas bort som unga eller om de får en chans att gå i skola. Männen bestämmer hur många barn familjen skall ha och när och tar ofta alla ekonomiska beslut. Män har viktiga opinionsbildande funktioner i samhället och påverkar med sina beslut kvinnors hälsa och välmående.

I sin hälsning på befolkningsdagen konstaterar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att en halv miljon kvinnor årligen dör på grund av komplikationer under graviditeten eller vid förlossningen, de flesta hade kunnat förhindras. Ban uppmanar alla män att ta del i förändringen och stöda de mänskliga rättigheterna.

Mera information on befolkningsdagen och FN:s befolkningsfond: http://www.unfpa.org/wpd/
Läs hela generalsekreterarens hälsning (på engelska): http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sgsm11073.doc.htm