FN-panel ställer Vatikanen till svars för övergrepp

Photo: Flickr / RoniLoren / 2.0 Generic (CC-BY-NC-SA 2.0)

Photo: Flickr / RoniLoren / 2.0 Generic (CC-BY-NC-SA 2.0)

16.1.2014 – Idag förhör FN:s barnrättskommitté Vatikanen för sexövergreppen inom katolska kyrkan. Förhören, som är offentliga, följs av 1000-tals offer som vill att Vatikanen ställs till svars.

Vatikanen har undertecknat FN:s konvention om barnets rättigheter, ett lagligt bindande dokument ämnat att skydda samhällets mest sårbara. Konventionen ratificerades år 1990 och Vatikanen gav sin första implementeringsrapport år 1994. Däremot producerades inga utvecklingsrapporter under närapå 10 år, och den rapport som avgavs 2012 var ett resultat efter svidande kritik gällande de fall av utnyttjande som uppdagades år 2010, enligt Associated Press.

FN:s barnrättskommitté (UNCRC) förväntas ställa omfattande och tuffa frågor, och Vatikanen kommer nu att ställas mot väggen för första gången. Den Heliga Stolen möter beskyllningar enligt vilka den möjliggjorde sexuellt utnyttjande av tusentals barn genom att producera pedofila präster på försvarslösa offers bekostnad.

Förra juli begärde FN-kommittéen detaljerade uppgifter om alla rapporterade fall sedan 1995. Vatikanen medger att det handlar om över 4000 fall, och säger att de fortfarande får omkring 600 rapporter varje år om övergrepp som begåtts av präster mot barn på 1960-talet, 70-talet och 80-talet.

Frågorna gäller huruvida präster, nunnor och munkar skyldiga till sexualbrott tilläts fortsätta arbeta i kontakt med barn, samt vilka åtgärder som vidtagits mot dem – och om offer tystats, och hur.

Vatikanen vägrade delge den begärda informationen och svarade inte på ett antal av kommittéens frågor, utan insisterade istället på att man inte är ansvarig för varje katolik i världen. Enligt Vatikanen måste biskopar bara rapportera misstänkta fall av övergrepp om lokala lagar kräver det.

När det handlar om barnkonventionen hävdar Vatikanen att man bara är juridiskt ansvarig för Vatikanstatens 0,44 kvadratkilometer i centrala Rom där 31 barn lever.

Källa: BBC, The Independent, SvD