Det årliga matspillet på 1,3 miljarder ton bekämpas med ny kampanj

01-22-fao-waste-food

01-22-fao-waste-food

24.1.2013 – Enkla gärningar från både konsumenters och försäljares sida kan bidra till en drastisk minskning av det årliga matspillet och främja en mer hållbar framtid. Detta är den nya ”Think.Eat.Save” –kampanjens meddelande som lanserades igår av FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation), UNEP (FN:s miljöprogram), och deras partners.

Kampanjen strävar till att uppmuntra medborgare till en mer medveten konsumtion samt erbjuda en informationsportal för de många och olika initiativen som idag pågår runtom i världen.

Globalt går ungefär en tredjedel av all producerad mat till spillo eller förloras ”mellan åkern och tallriken”, till ett värde av 1 biljon dollar. FAO:s data visar att livsmedel ofta förloras under produktionsskedet (skörd, processering och distribution), medan spillet äger rum mellan försäljnings- och komsumtionsskedet, dvs i slutet av näringskedjan.

”I en värld av sju miljarder människor, som förutspås bli nio miljarder före 2050, finns det helt enkelt inga grunder för att handskas så vårdslöst med mat – varken etiska, ekonomiska eller miljömässiga”, sade FN:s biträdande generalsekreterare och chef för UNEP, Achim Steiner.

Rio+20 –konferensen i Juni 2012 fungerade som en språngbräda för kampanjen, då statsöverhuvud och regeringar gav grönt ljus för ett tioårigt ramprogram för hållbara konsumtions- och produktionsmönster (SCP). Ett så kallat SCP-program för livsmedelssektorn måste utgöra en del av detta ramprogram för att tillgodose världens produktionsbas, minska effekterna på miljön och föda den ökande befolkningen.

Spillet per capita bland konsumenter ligger mellan 95 och 115 kg per år i Europa och Nordamerika, medan konsumenter i Afrika söder om Sahara, södra och Sydostasien endast slänger bort mellan 6-11 kg per år.

EU-kommissionen erbjuder även den sin tyngd för initiativet.

”Inom EU har vi som mål att halvera spillet på konsumtionsduglig föda före 2020, och eliminera nedgrävningen av sopor inom samma tidsram. Kommissionen planerar att presentera sina förslag för ett hållbarare livsmedelssystem nästa år, som kommer att ha en stark fokus på matspill”, sade EU:s miljökommissionär Janez Potočnik.