Ban Ki-moons budskap på Internationella dagen för de äldre

GENERALSEKRETERARENS BUDSKAP PÅ INTERNATIONELLA DAGEN FÖR DE ÄLDRE
1 oktober 2007

Temat för årets internationella dag för de äldre gör oss uppmärksamma på de utmaningar och möjligheter man står inför då man blir äldre.

En åldrande befolkning medför betydande ekonomiska och sociala utmaningar både i industri- och utvecklingsländer. Statistik visar att nästan 80 procent av världens befolkning ínte åtnjuter skyddet av sociala tjänster då de blir gamla. Att finna lösningar för att ta hand om ett växande antal åldringar genom att nya pensionsprogram och socialtjänster är en skrämmande utmaning, framför allt i utvecklingsländer.

Men samtidigt kan vi peka på en av de största framgångarna av vår tid, en betydligt längre levnadstid över nästan hela världen, tack vare förbättrad hälsovård. Äldre människor har idag många fler möjligheter att bidra till samhället efter att de gått i pension. Vår syn på vad det innebär att vara gammal ändras hela tiden. Tidigare sågs de äldre som en börda men idag inser vi vilken resurs de utgör.

I den internationella handlingsplanen för de äldre betonas den roll de äldre har i den ekonomiska och sociala utvecklingen och att de genom att delta i samhället främjar demokrati och de äldres rättigheter. Handlingsplanen fyller fem år i år och skall för första gången utvärderas. Det är viktigt att detta görs i samarbete med de äldre. 

På den internationella dagen för de äldre kan vi väcka diskussion om vilka framsteg som gjorts vid implementeringen av handlingsplanen, även i förhållande till Millenniemålen och FN:s agenda för utveckling. Jag ber er alla – medlemsländer, frivilligorganisationer, FN- systemet, äldre personer och organisationer som arbetar med de äldres rättigheter – att ta vara på denna möjlighet idag och under de kommande månaderna. Genom att ta både utmaningarna och möjligheterna av en åldrande befolkning i beaktande, kan vi tillsammans ge liv åt en gemensam vision av ett samhälle för alla åldersgrupper.

Ban Ki-moon