Öppningsfest för UN Women 24 februari

title

titleUN Women, FN:s enhet för jämställdhet och stärkandet av kvinnors rättigheter, inleder officiellt sitt arbete den 24 februari.  Lanseringen kommer att ske i samband med att FN:s kommission om kvinnors rättigheter samlas till sin 55:e session in New York.

alt

FN:s generalförsamling tog i juli förra året det historiska beslutet att skapa UN Women – United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, och genom beslutet slogs  fyra FN-organisationer samman till en enhet:

  • UNIFEM – United Nations Development Fund for Women
  • DAW – Division for the Advancement of Women
  • INSTRAW – International Research and Training Institute for Women
  • OSAGI – Office of the Special Adviser for Gender Issues and Advancement of Women
Den nya enhetens chef, Michelle Bachelet, utnämndes av generalförsamlingen i september 2010 och UN Women inledde sitt arbete den 1 januari i år. UN Women blir både en operationell och en normativ enhet inom FN, vilket betyder att organisationen fortsätter arbeta med olika projekt ute på fältet samtidigt som enheten också arbetar med långsiktiga strategier för jämställdhet.

UN Women kommer att arbeta för avskaffandet av diskriminering av kvinnor och flickor, för att  stärka kvinnors ställning, för att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män samt för  mänskliga rättigheter, humanitär hjälp samt fred och säkerhet.

Läs mera om UN Women
Läs mera om UN Women på svenska