Migrationsfrågor debatteras under globalt forum i Stockholm

Foto: Flickr / Noborder Network 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Foto: Flickr / Noborder Network 2.0 Generic (CC BY 2.0)

14.5.2014 – Den 14-16 maj arrangeras det sjunde Globala forumet för migration och utveckling (GFMD) i Stockholm vilket innebär kulmen för det svenska ordförandeskapet i GFMD som varat i 18 månader.

Mötet invigs av Kronprinssessan Victoria, och FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon inledningstalar tillsammans med statsminister Fredrik Reinfeldt.

Forumet samlar över 500 delegater från mer än 140 länder och utgör en unik plattform för ministrar, tjänstemän samt representanter för FN-organ och andra internationella organisationer att träffas och utbyta kunskap och erfarenheter inom migration och utveckling. Forummötet resulterar inte i bindande beslut utan syftet är framförallt att erbjuda en plattform där grunden för ökat samarbete och samsyn kan läggas och vidareutvecklas.

Världens 232 miljoner migrantarbetare ger ett enormt bidrag till världsekonomin. Summan de skickar hem beräknas vara tre gånger högre än världens samlade bistånd. De hårdbevakade gränser och strikta regler för arbetskraftsinvandring som råder i många av världens länder gör att många migranter riskerar hamna i en ytterst svår livssituation.

Enligt ILO tvångsarbetar idag minst 21 miljoner människor, många av dem migranter.

Varken Sverige eller något annat EU-land har skrivit under FN:s konvention om migrantarbetares rättigheter. Konventionen ger bland annat migrantarbetare rätt att organisera sig fackligt, vilket är viktigt för att de själva ska kunna driva krav på bättre arbetsvillkor.

Migration och utveckling

I alla tider har människor migrerat och det finns idag 232 miljoner internationella migranter världen över. Migration bidrar till utveckling och är ett kraftfullt verktyg för att bekämpa fattigdom, då människor får möjlighet att öka sina inkomster och förbättra sina levnadsvillkor.

Migranter och diasporagrupper bidrar till överföring av värderingar, kompetens och enligt siffror från FN:s utvecklingsprogram (UNDP) upplever migranter som flyttar från länder med låg utvecklingsnivå till länder med högre utvecklingsnivå i genomsnitt en 15-faldig inkomstökning, fördubblad skolgång och en 16-faldig minskning av barnadödlighet.

Av de 3900 miljarder svenska kronor som migranter årligen skickar hem till familjer i ursprungsländer, så kallade remitteringar – går 2600 miljarder till låginkomstländer. Det är tre gånger så mycket som summan av det globala biståndet idag.

Följ med GFMD live här
GFMD på Twitter
GFMD på Facebook

logo