Ban Ki-moons meddelande inför internationella pressfrihetsdagen 3:e maj 2012

Foto: Rodrigo Suarez. Demonstration för yttrandefrihet i Caracas. (CC)

Foto: Rodrigo Suarez. Demonstration för yttrandefrihet i Caracas. (CC)

Yttrandefrihet är en av våra viktigaste rättigheter. Den stöder alla andra friheter och utgör grunden för de mänskliga rättigheterna. En fri, pluralistisk och obunden media är av största vikt för dess existens.Detta är meddelandet för den internationella pressfrihetsdagen.

Pressfrihet innebär rättigheten till åsikter, och rätten att söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser, enligt artikel 19 i den universella deklarationen för mänskliga rättigheter. Denna frihet är essentiell för alla fria, dynamiska och välmående samhällen.

Förändringarna i arabvärlden har påvisat kraften i strävan för rättigheter i kombination med äldre och nyare media. Nyligen funnen pressfrihet är en stark drivkraft då det gäller förändring av samhällen genom större transparens och ansvarstagande. Den öppnar nya vägar för kommunikation samt möjligheter att delge information och vetskap. Starka nya röster höjs – speciellt bland unga – där de tidigare var tysta. Detta är orsaken till att årets pressfrihetsdag är centrerad kring temat ”Nya röster – Pressfrihet som förändrar samhällen” (New Voices – Media Freedom Helping to Transform Societies).

Pressfriheten konfronteras med starka påtryckningar världen över. Förra året fördömde UNESCO dödandet av 62 journalister som alla dog för sitt arbete. Dessa journalister får inte falla i glömska och dessa brott får inte förbli ostraffade. Då media befinner sig på nätet i allt ökande grad, utsätts nätjournalister och bloggare för ofredande, attacker och dödshot. De måste åtnjuta samma skydd som traditionella media-arbetare och journalister.

Det första mötet mellan de olika FN-organen gällande journalisters säkerhet och straffrihet ägde rum 13.-14 september 2011 på UNESCO. Vi åstadkom en handlingsplan för FN för att skapa en tryggare och friare miljö för journalister och media-arbetare. Samtidigt kommer vi att arbeta för att stärka de juridiska grunderna för en fri, pluralistisk och självständig media, speciellt i länder som under förändring eller uppbyggnad efter konflikt. I en tidsålder av informationsöverflöd, måste vi hjälpa speciellt unga människor att utveckla en kritisk inställning och ökad mediekunnighet.

Den internationella dagen för pressfrihet är vår möjlighet att höja flaggan i kampen för ökad yttrandefrihet. Vi uppmanar stater, professionell media såväl som ickestatliga organisationer att ena krafterna med Förenta Nationerna i kampen för ökad yttrandefrihet, såväl online som offline, i enlighet med internationellt antagna principer. Detta är en pelare för mänskliga rättigheter, ett fundament för välmående samhällen och en kraft för social förändring.

Ban Ki-moon, Förenta Nationernas Generalsekreterare
Irina Bokova, UNESCO:s generaldirektör

Foto: Rodrigo Suarez. Demonstration för yttrandefrihet i Caracas.