“Du är ful, du stinker och du borde dö!”

Flickr Helga Weber 2.0 Generic CC BY-ND 2.0

Flickr Helga Weber 2.0 Generic CC BY-ND 2.0

25.11.2014 – Våld känner inga geografiska, socio-ekonomiska eller kulturella gränser. Våld är inte heller alltid fysiskt.

Runtom i världen faller var tredje kvinna offer för verbalt, fysiskt eller sexuellt våld under sitt liv, må det vara i form av våldtäkt, misshandel, mobbning på arbetsplatsen eller smutskastning på nätet.

Förra året blev Rebecca Ann Sedwick ett av de yngsta offren på en allt längre lista av tonåringar och barn som drivs –åtminstone delvis – till självmord efter att ha hotats, förföljts och mobbats på nätet. Många liknande fall har länkats till sajter som Ask.fm, där tonåringar och barn hängs ut av anonyma mobbare. Förra april hoppade en tonåring i Storbritannien från sjätte våningen efter att ett gäng cybermobbare vid upprepade tillfällen sagt ”Döda dig själv. Du är en hund.”

8780436211 7ca7f9c81f zNätmobbning påverkar idag ungdomar, speciellt tjejer, världen över. Men nätmobbningen är bara toppen på ytterligare ett isberg. De mer ”konventionella” formerna av våld mot flickor och kvinnor, som våld inom hemmet eller sexuella trakasserier, har inte försvunnit. Sexuellt och könsbaserat våld förblir de mest extrema formerna av den globala och systematiska ojämlikhet kvinnor och flickor möter.

Den 25 november uppmärksammar vi den internationella dagen mot våld mot kvinnor. ”Kvinnor och flickor möter våld i alla länder och grannskap, men dessa brott förblir oftast orapporterade och gömda”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande. ”Vi måste bryta tystnaden.”

I Sverige har var femte kvinna utsatts för allvarligt sexuellt våld någon gång i sitt liv, och Sverige är även det land i Europa med flest anmälda våldtäkter.

År 2013 anmäldes 17 700 sexualbrott, varav 6000 våldtäkter, och detta uppskattas enbart motsvara 10 procent av alla sexualbrott som begås. Endast 100-200 åtal för våldtäkt har väckts per år från 1965 till idag, trots att anmälningarna ökat kraftigt. Gemensamt för alla typer av våld mot kvinnor är att de sällan leder till åtal och fällande dom.

Alla har ett ansvar för att förebygga och motverka våld mot flickor och kvinnor, börjandes från att utmana den kultur av diskriminering som tillåter våldet att fortgå.

16 dagar för en bättre värld

Årets internationella dag mot våld mot kvinnor centrerar runt gräsrotsaktioner för att väcka debatt och inspirera till åtgärder mot våldet.

Kvinnors rättigheter ansågs länge vara en kvinnofråga, men idag blir allt fler män delaktiga i kampen för jämlikhet och kvinnors egenmakt.

”Två månader sedan lanserade jag kampanjen ”HeForShe”: en global solidaritetsrörelse för könsjämlikhet vars mål är att bringa samman hälften av mänskligheten för att stödja den andra, för allas bästa”, säger Ban Ki-moon. Överallt i världen tar män nu ställning för ett jämlikare samhälle utan våld, och närmare 200 000 män har redan gett kampanjen sitt stöd.

orangespalshbigFrån den 25 november, dvs. den internationella dagen mot våld mot kvinnor, till den 10 december som är den internationella dagen för de mänskliga rättigheterna, firar vi dessa 16 dagar av aktivism mot det könsbaserade våldet. Det är dags att skrida till verket för att utrota våldet mot kvinnor och flickor – överallt i världen.

Även du kan delta i FN:s och UN Womens kampanj ”Orange Your World” och sprida budskapet vidare!

I samband med den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor anordnar UN Women nationell kommitté Sverige ett seminarium om mäns våld mot kvinnor för riksdagsledamöter, representanter för det civila samhället och media.
Seminariet äger rum den 25 november kl. 14.00-16.00 i Riksdagens andrakammarsal.