Byar i Afrika går online

DiVatUSAID CC-BY Tanzania web

DiVatUSAID CC-BY Tanzania web

6.10-2014 – En stor del av människor på den afrikanska kontinenten lever förvisso kilometer från närmsta asfalterade väg. Men det kommer inte att hindra dem från att surfa på nätet – något de kan tacka danska Blue Town för.

Verksamheten har designat system för svårtillgängliga områden med vilka invånarna kan koppla upp sig för en bråkdel av priset den konventionella teknologin erbjuder.

”Internet har gjort en otrolig skillnad för oss alla som är vana vid att varje dag ha en PC eller smarttelefon till hands. Nu har turen kommit till utvecklingsländerna. Tänk på vad det kunde betyda om den lokala befolkningen i Västafrika kunde hitta information på nätet om Ebola och hur smittan kan förebyggas”, säger Brian Bisgaard, chef på Blue Town.

Mobiler och lokala wifi-hotspots

På glest befolkade områden är traditionella 3G- och datanätverk alltför dyra att etablera. Därför har Blue Town funnit nya tillvägagångssätt och utvecklat en lösning som kan bringa kommunikation och internet till de mest svårtillgängliga områden i världen.

Systemet är mycket billigare än de traditionella lösningarna och kan installeras snabbare. På den grunden kan modern teknologi etableras på landsbygden i en prisklass som ger befolkningen helt nya möjligheter.

På landsbygden i Kerege i Tanzania har Blue Town haft succé med ett pilotprojekt med vars hjälp omkring 18 000 invånare nu kan använda sin mobiltelefon för att surfa på nätet. Byns låga hus ligger utspridda bland sandvägar och palmträd, och det är vid första beskådning inget som varslar om modern it-teknologi. Bortsett kanske från en sju meter hög antenn som skjuter upp som ett spjut mot en djupblå himmel.

Här har Blue Town etablerat en lokal wifi-hotspot som drivs med hjälp av solenergi och laddningsbara batterier. Der gör systemet oberoende av elförsörjning, och håller utgifterna nere.

”Dessa lokala hotspots har en räckvidd på 1-2 km och är anknutna till det globala internet i samarbete med lokala teleföretag. Det är ingen tvivel om att tillgång till internet är en avgörande faktor för  utveckling, tillväxt och förhöjd levnadsstandard i Tanzania. Om alla kunde klpplas upp skulle såväl utbildning, hälsa, jordbruk och företagslivet förbättras markant”, säger Bisgaard.

Den danska verksamheten delar investeringarna tillsammans med lokala samarbetspartners och har stora ambitioner om att föra konceptet vidare överallt i Afrika. Mer än en halv miljard människor har inte tillgång till internet, varav minst 300 miljoner är bosatta i Afrika.

Projektet stöttas av danska Danida.

Källa: Världens Bästa Nyheter