Ban leder global kampanj för HBT-rättigheter

17.4.2013 – Hur länge tar det för någon att inse att man befinner sig på fel sida av historien?

Överallt i världen möter människor diskriminering, våld och arresteringar på basen av sin identitet. Dessa brott mot grundläggande mänskliga rättigheter befann sig på toppen av agendan i Oslo denna vecka, då representanter från alla världens hörn möttes för en tvådagarskonferens för mänskliga rättigheter, sexuell orientering och könsidentitet.

Den globala dialogen, ledd av Sydafrika och Norge, följde regionala seminarier som nyss ägde rum i Katmandu, Paris och Brasilia. Seminarierna samlade mer än 200 deltagare från 84 länder. I sitt videomeddelande till konferensen betonade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att diskrimineringen och våldet mot människor, baserat endast på deras sexuella identitet, borde ge uppskov till allmänt raseri. ”Vi står inför en av de största, mest försummade utmaningarna för de mänskliga rättigheterna i vår tid”, sade han i sitt uttalande.

Konferensen belyste flera positiva åtgärder som vidtagits runtom i världen för att stävja våldet och diskriminerande lagar baserade på sexuell orientering och könsidentitet. Emellertid fortsätter diskriminering som hatbrott, tortyr, sexuellt våld, mord och nekandet av uttrycks- och åsiktsfrihet i alla delar av världen. Även kriminella sanktioner och godtyckliga arresteringar förblir ett stort problem.

Den norska utrikesministern Espen Barth Eide poängterade flera oroande exempel under konferensens öppningstal. I Kamerun har 28 människor ställts inför rätta för homosexuella relationer sedan 2010. Lagar emot så kallad ”homosexuell propaganda” har florerat i centrala och östra Europa samt Ryssland. I Uganda lever fortfarande lesbiska, homosexuella, bi- och transsexuella under hotet av den föreslagna lagen mot homosexualitet.

Konferensens avlsutande uttalande uppmanade till etableringen av en mekanism för att integrera och åtgärda de identifierade bristerna och utmaningarna på ett mer systematiskt sätt i FN:s arbete. Mekanismens roll skulle vara att undersöka trender, utvecklingar, utmaningar och möjligheter i relation till de mänskliga rättigheterna, sexuell orientering och könsidentitet, samt rekommendera effektiva strategier för att bättre säkra dessa rättigheter.

”Vi inser att ämnet är känsligt för många. Andra kamper, som de för köns- och rasjämlikhet var lika kontroversiella under sin tid, och dessa mål är nu universellt erkända.”

Som Ban betonade i sitt meddelande, kan kultur, tradition eller religion aldrig rättfärdiga brott mot de mänskliga rättigheterna. Generalsekreteraren försäkrade sitt stöd och sitt engagemang för en global kampanj för HBT-rättigheter överallt i världen.