Ban Ki-moons meddelande på världsmiljödagen

Då världen laddar upp inför FN:s konferens om hållbar utveckling, Rio +20, erbjuder världsmiljödagen ett bra tillfälle att belysa behovet för ett paradigmskifte mot en mer hållbar värld. Årets tema, ”Grön ekonomi – berör den dig?” understryker behovet av att alla drar sitt strå till stacken för att hålla mänsklighetens ekologiska fotavtryck inom planetens gränser.

Världens befolkning står på brinken till 7 miljarder och kan komma att stiga till mer än 9 miljarder före 2050. Detta betyder ett ökat tryck på redan tätt befolkade städer – där mer än hälften av alla människor nu bor – och på naturresurser, då efterfrågan på mat, vatten och energi stiger. Det betyder även att alltmer människor söker efter anständiga arbeten. 1,3 miljarder människor är idag arbetslösa eller arbetar under sin utbildningsnivå. Enligt uppskattningar kommer världen att se ytterligare en halv miljard människor på arbetsmarknaden inom det nästa årtiondet.

Hållbarhet medför möjligheter för alla genom balansen mellan de sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionerna av utveckling. I Rio bör vi enas om att bruttonationalprodukt inte längre är en tillräcklig mätare för utveckling och rikedom. Vi bör enas om att världen behöver en uppsättning av hållbarhetsmål som bygger på de tidigare millenniemålen. Och vi bör göra framsteg i något av de stora byggblocken för hållbarhet – energi, vatten, näring, städer, hav, arbete och kvinnors egenmakt.

Hållbarhet är att vinna prominens på den allmänna policyagendan i både utvecklade länder och utvecklingsländer. FN arbetar själv för mer klimatneutrala och hållbara aktiviteter och byråer. I Rio måste vi mobilisera de partnerskapen som behövs för att sätta kurs mot en mer hållbar väg för tillväxt och utveckling. Under denna världsmiljödag, med den kommande historiska konferensen i tankarna, vill jag uppmana stater, företag och alla medlemmar av samhället att göra de holistiska val som garanterar en mer hållbar framtid – den framtid vi vill ha.