Norden förenat i klimatkampen

De nordiska länderna är i en nyckelroll i förhandlingarna om ett nytt globalt klimatavtal. Det underströk Finlands miljöminister Paula Lehtomäki på en klimatkonferens i Helsingfors på tisdagen.

Kyotoavtalet löper ut år 2012, och det är meningen att världens länder ska enas om ett nytt avtal för att minska utsläppen av växthusgaser år 2009 då Danmark är värd för FN:s stora klimattoppmöte. Sverige har i sin tur en viktig roll i processen i och med landets EU-ordförandeskap under andra hälften av år 2009.

– Danmark och Sverige har en mycket speciell roll de kommande åren. De övriga nordiska länderna bör ge Danmark och Sverige allt stöd då de förbereder sig för dessa händelser, poängterade Lehtomäki.

Ministern påminde om att de nordiska länderna tillsammans har utmärkta förutsättningar för att ha en aktiv roll i kampen mot klimatförändringarna, inte minst genom det existerande nordiska samarbetet.

Klimatet är nämligen ett av fokusområdena i den ambitiösa globaliseringssatsning som de nordiska statsministrarna gav startskottet för på sitt sommarmöte i juni.

Såväl Nordiska rådet som Nordiska ministerrådet har en viktig roll i globaliseringsprocessen. Processen initierades av Nordiska rådet i fjol, och ministerrådet ansvarar nu för det praktiska genomförandet av statsministrarnas förslag.

Källa: Norden i Dag

Mera om den Nordiska globaliseringsprocessen.
Mera om det Nordiska miljösamarbetet.