Barn arbetar på bekostnad av sin framtid

Foto Flickr ILO CC BY NC ND 2.0

Foto Flickr ILO CC BY NC ND 2.0

11.6.2015 – Miljoner barn sitter idag fast i en fälla av de värsta tänkbara formerna av barnarbete. Många av dem har lurats in i arbetsfällan genom falska förevändningar, och utnyttjas sedan under slavliknande förhållanden. Många barn utnyttjas även av vuxna i olika kriminella nätverk, t.ex. inom knarkförsäljning eller prostitution – och ofta i mycket ung ålder.

I vissa fall kan barnen tvingas arbeta för att bidra till att försörja familjen. Men i nästan alla fall offras samtidigt den enda utvägen mot en bättre framtid: utbildningen.

Photo Flickr ILO CC BY NC ND 2.0 3Den 12 juni uppmärksammar vi Världsdagen mot barnarbete. FN:s arbetsorganisation ILO betonar vikten av just utbildningen som den viktigaste nyckelfrågan för att tackla barnarbetet och bryta den onda cirkeln som idag dömer miljontals barn till en framtid av fattigdom och misär.

Barnarbetet är närvarande inom många sektorer, som jordbruk, fabriksarbete, gruvarbete och hushållsarbete. Barnarbetet drivs av ett ”race” mot botten där företag tävlar om allt billigare arbetskraft för så stor vinst som möjligt.

Lågavlönat eller gratis barnarbete håller kostnaderna nere, vilket gör att företagen kan sälja sina produkter billigare. Ofta är vissa steg i produktionskedjan även ”skräddarsydda” för små, lätthanterliga händer. Inom textilindustrin föredrar arbetsgivare barnarbetare eftersom deras små fingrar är bättre på att plocka bomull utan att skada grödan.

Största delen av barnens arbete förblir osynligt, och allmänheten omedveten om den dolda kostnaden bakom våra produkter. Denna kostnad kastar en skugga över många aspekter i våra dagliga liv, från mode till mat.

Fast i fattigdomsfällan

Då dessa arbetande barn växer upp, är de som vuxna mycket mer sannolika att endast få lågavlönade arbeten med dålig arbetssäkerhet eller möta en vardag som arbetslösa. Sannolikheten att deras egna barn kommer att bli barnarbetare är därför stor, och på så vis förstärks fattigdomens onda cirkel.

Enligt UNICEF och ILO visar de senaste globala siffrorna att det idag finns 168 miljoner barn mellan 5-17 år som arbetar, vilket utgör nästan 11 % av världens alla barn.

Photo Flickr ILO CC BY NC ND 2.0 childrenMen den goda nyheten är att trenden sjunkit under de senaste tio åren, och antalet barn som går i skola har ökat. Barnarbetet har minskat med 40 % för flickor och 25 % för pojkar. Men mycket arbete återstår för att utrota barnarbetet en gång för alla. Med dagens takt kommer fortfarande mer än 100 miljoner barn att sitta i barnarbetsfällan år 2020.

600 miljoner barn som går i skola arbetar dessutom på farliga och exploaterande arbeten vid sidan om skolan, vilket ökar risken för att de hoppar av sin utbildning. Problematiken kring barnarbete och skolgång går bevisligen hand i hand.

Child Labour ILO”Barnarbete är ett stort hinder för utbildning – arbetet påverkar både barnens närvaro och prestation i skolan”, säger ILO:s rapport. ”Men vi ser även att bristen på tillgång till skola, tillräckligt billiga skolavgifter och bristfällig undervisningskvalitet kan vara bortstötande faktorer som gör att barn börjar arbeta istället för att stanna i skolan. ”

Inför årets världsdag mot barnarbete uppmanar FN till gratis, obligatorisk högkvalitets utbildning för alla barn – åtminstone tills de uppnår minimiåldern för att kunna arbeta lagligen. Dessutom kräver FN förbättrade åtgärder för att nå ut till alla de barn som idag tvingas arbeta; större ansträngningar för att säkra att länders nationella politik är effektiv gällande utbildning och kampen mot  barnarbete –  samt ökade insatser för bättre utbildning och investeringar i läraryrket.

Unicoin för bättre utbildning

UNICEF och H&M Conscious Foundation har idag lanserat världens första valuta som gör gott – Unicoin. Genom att byta en teckning mot en Unicoin kan barn med hjälp av sin fantasi ge andra barn världen över en chans till utveckling och utbildning.

UnicefUnicoinPress1 575x302Unicoin är ett samarbete mellan UNICEF och H&M Conscious Foundation. Syftet med samarbetet är att stödja barns rätt till lärande i tidig ålder, öka kunskapen om vikten av barns tidiga utveckling, och samtidigt erbjuda barn och deras föräldrar en chans att vara med och bidra.

Du och ditt barn kan tillsammans ladda upp en teckning som visar barnets framtidsdrömmar på sajten unicoins.org. Teckningen byts sedan mot en Unicoin som blir om blir till block och pennor, och stöttar små barns rätt till utbildning, omvårdnad och utveckling världen över.