UNHCR släpper ny rapport om ensamkommande afghanska flyktingbarn i Sverige

Kan du tänka dig att jag har rest under en lastbil i 36 timmar? Kan du föreställa dig att jag, utan vatten och mat, försökte hänga fast vid ett litet rör, kan du föreställa dig varje liten sten som flög mot mitt ansikte och hur ont det kan göra även om det bara träffar en gång; hur ont det gör att resa alla dessa timmar…. Kan du föreställa dig att man bara vill släppa taget och ge up?

                                                                                       18-årig afghansk pojke from Ghazni.

Idag publicerar UNHCRs regionkontor för de baltiska och nordiska länderna en ny studie som baserar sig på djupintervjuer med ensamkommande afghanska flyktingbarn som sökt asyl i Sverige.

Studien ”Voices of Afghan Children” fokuserar på anledningarna till att barnen lämnade Afghanistan, på själva resvägen och mottagandet i Sverige. Barnen berättar om den långa resan via Iran, Pakistan, Turkiet, Grekland, Frankrike eller andra europeiska länder. Vi får veta hur barnen behandlats illa av människosmugglare, migranter, gränsvakter och polis på vägen, om barn som dör eller blir kvarlämnade.

– Vi ville låta barnens röster höras i studien och låta dem berätta om sina erfarenheter med egna ord, säger Rebecca Svad som gjorde studien.

Resultaten av UNHCRs studie kan användas för att visa hur nödvändigt det är att ha en helhetssyn när man försöker tillgodose ensamkommande barns behov.

– Sverige har bra asylprocess som ser till barnens behov. Det är ändå bra med en påminnelse om de  komplexa frågor som uppkommer när det handlar om barns asylskäl. Det finns andra faror för ett barn än för en vuxen, säger Hans ten Feld, chef för UNHCRs regionkontor. Han poängterar att man måste ta hänsyn till att barnens rädslor, skuldkänslor och erfarenheter skapar trauman som bör beaktas både före och efter asylbedömningen.

De senaste åren har man kunnat se en markant ökning i antalet asylsökande ensamkommande barn i de nordiska länderna. Förra året sökte 2,250 barn asyl i Sverige, av dem var 780 afghaner. Inom EU var siffran 15,000.

Studien gjordes på initiativ av UNHCRs Regionkontor för de baltiska och nordiska länderna med ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Studien genomfördes av en oberoende konsult.
Voices of Afghan children – a study on asylum-seeking children in Sweden.

På söndagen den 20 juni firar vi Internationella Flyktingdagen. Årets tema är ”Hem”.

Läs mera om UNHCR.