Indiens kvinnor kämpar för förändring

Flickr / Shreyans Bhansali / Creative Commons

Flickr / Shreyans Bhansali / Creative Commons

9.6.2014 – Efter flera fall av grovt våld mot kvinnor och flickor i Indien, har tusentals kvinnor nu tagit upp kampen för sina rättigheter. I flera byar på landsbygden i den centrala regionen Madhya Pradesh har kvinnor organiserat sig för att föra fram sina rättigheter och förbättra på sina levnadsförhållanden.

Tack vare ett projekt av de regionala myndigheterna och stöd från FN:s internationella jordbruksutvecklingsfond IFAD, har kvinnor grupperat sig i olika ”Sharuya Dal”, mod- eller styrkebrigader, och kämpar tillsammans mot våld, korruption och undernäring.

Kvinnor i 2733 byar i sex olika distrikt har format kommittéer med lokala ledare för att utmana de rådande sociala attityderna gentemot kvinnor, och för att finna lokalt förankrade lösningar på problemen.
”Det finns så många problem här – könsbaserat våld, alkoholism, hasardspel, barnäktenskap… oftast kommer de bästa lösningarna inte från polismyndigheter, utan från samhället självt i form av positivt grupptryck”, säger Manoj Nayak, distriktsprogramledare.

I byn Narayanpura i Chatarpurs distrikt har projektet t.ex. hjälpt en kvinna vars 14-åriga systerson mördades av en granne bara för att hans get ätit av grannens säd. Den lokala polisen vägrade hjälpa familjen på grund av deras låga kasttillhörighet ända tills kvinnobrigaden lag sig på den huvudsakliga fartleden och på så vis blockerade trafik och tvingade fram aktion.

Brigaden har även återfått kontrollen över måltidsplaneringen för en regeringsstödd skola efter en tre år lång kamp, under vilken de ofta undernärda barnen serverades förorenat ris.
”Vi kämpade i tre år… lärarna hotade oss konstant, men vi gav inte upp”, sade en av brigadens medlemmar.

Brigaden har även fått till stånd speciella alkohol- och hasardspelslokaliteter så byn skall belastas mindre, samt toaletter så att kvinnor inte längre behöver gå kilometervis för att uträtta sina behov och bli utsatta för attacker. Barnäktenskap har stoppats och en kampanj från dörr till dörr har påbörjats för att rensa bort platser med stillastående vatten som hotar barnens hälsa.

Kvinnorna, som ofta själva gifts bort som barn och oftast är analfabeter eller offer för våld inom hemmet, har sakta men säkert börjat förändra sina –och döttrarnas- liv. Med gemensam sparkassa genom vilken de kan låna pengar åt varandra, har de även öppnat bagerier och skönhetssalonger och på så sätt skapat arbete för andra kvinnor.