World Economic Situation and Prospects 2009: Vi befinner oss i en djup ekonomisk kris

Världskonomin befinner sig i sin djupaste kris sedan Den Stora Depression varnar den nya Rapporten World Economic Situation and Prospects 2009 som presenterades på torsdagen.  Rapporterna år 2006. 2007 och 2008 varnade redan för att detta kunde ske. ”Alla faktorer som analyserades i dessa raporter har nu förverkligats och de har fört värlsekonomin in i en recession”, konstaterar årets rapport.

Läs rapporten här som PDF: