Fördubbling av antalet drabbade barn i krigets Syrien

Adnan, 4 år, skadades i ansiktet när hans hem bombades. Foto: © UNICEF/Ramoneda

Adnan, 4 år, skadades i ansiktet när hans hem bombades. Foto: © UNICEF/Ramoneda

13.3.2014 – Under det senaste året har antalet barn som drabbats av kriget i Syrien fördubblats. Särskilt svårt är läget för den en miljon barn som lever instängda i belägrade områden, enligt en ny rapport från UNICEF.

Då kriget i Syrien nu pågått i tre år har totalt 5,5 miljoner barn drabbats och lider fortsättningsvis av krigets följder. Rapporten uppmanar till ett omedelbart slut på våldet, och beskriver de trauman som barnen har upplevt under det tre år långa kriget.

Barn som Adnan, fyra år, som flydde med sin familj till Libanon. Han skadades i ansiktet när hans hem bombades och han lider fortfarande svårt. Hans mamma berättar att han gråter hela nätterna, är rädd för allting och kan inte lämnas ensam ens för en kort stund.

UNICEF uppskattar att det finns omkring två miljoner barn som Adnan, i stort behov av psykologisk hjälp och stöd.

”För Syriens barn har de tre sista åren varit de längsta i deras liv, måste de utstå ännu ett år av lidande?” säger UNICEFs högste chef, Anthony Lake.

Utan att kunna nås av hjälpinsatser, lever många barn under belägring i spillrorna av sina forna hem och kämpar för att hitta mat. Många har lämnats helt skyddslösa, utan medicinsk eller psykologisk hjälp, och har liten eller ingen tillgång till utbildning. I de allra värsta fallen har barn och gravida kvinnor avsiktligen skadats eller dödats av prickskyttar.

Under konfliktens tre år har Syriens barn tvingats växa upp mycket snabbare än något barn ska behöva göra. UNICEF uppskattar att ett av tio flyktingbarn nu arbetar, och att en av fem syriska flickor i Jordanien har tvingats in i barnäktenskap.

Rapporten vänder sig till världssamfundet och vädjar om en rad insatser:

•    Våldet måste få ett slut
•    Omedelbart tillträde till de stängda områden där en miljon barn finns
•    Barnen måste skyddas från utnyttjande och våld
•    Barnen måste få utbildning
•    Rehabilitering och psykologiskt stöd till barnen
•    Stötta angränsande länder så att de bättre kan ta hand om flyktingarna och lindra de sociala och ekonomiska effekterna konflikten medför för familjerna.

”Kriget måste få ett slut så att barnen kan återvända hem och bygga upp sina liv igen, i trygghet med familj och vänner”, säger Anthony Lake. ”Det tredje året av konflikt i Syrien måste bli det sista.”

UNRIC:s relaterade länkar:

UNRIC:s nyhetsbrev om Syrien
UNRIC:s faktablad om Syrien