Barn ska inte få barn

Flickr European Commission DG Echo

Flickr European Commission DG Echo

16.3.2015 – För en flicka i Tchad är det mer sannolikt att hon dör under förlossning än att hon börjar högstadiet.

För de flesta av oss är det självklart att barn inte ska vara gifta och att inga människor ska tvingas in i äktenskap. Men på många håll i världen lever barn och ungdomar i sociala miljöer med helt andra normer och könsroller.

Att gifta bort barn vid mycket ung ålder är vanligast i Sydasien och i Afrika söder om Sahara. Men även i Mellanöstern, Nordafrika och andra delar av Asien, förekommer den här traditionen inom vissa grupper. En del flickor tvingas gifta sig långt före puberteten. I Östeuropa och Latinamerika är det vanligt att flickor mellan 16 och 18 år ingår äktenskap.

Det är omöjligt att veta det exakta antalet barnäktenskap i världen eftersom så många inte registreras eller är informella. Men enligt den senaste statistiken har mer än 700 miljoner kvinnor som lever världen över idag ingått äktenskap som barn. Mer än var tredje, omkring 250 miljoner, var yngre än 15 år (1).

RL Grime deltar nu i kampen mot barnäktenskap med låten ”Always” från sitt debutalbum Void. Videon är filmad i Tchad, där 68 % av flickorna gifter sig innan de fyllt 18 år.

Döttrar – en ekonomisk börda

Fattigdom är den främsta orsaken till att föräldrar väljer att gifta bort sina barn och särskilt sina döttrar. Flickor upplevs som en ekonomisk börda och det tidiga giftermålet ses då den enda möjligheten för familjens överlevnad.

Många anser också att ett tidigt giftermål erbjuder dottern skydd från våld och sexuella övergrepp och att maken kan erbjuda rollen som manlig beskyddare. Ett tidigt äktenskap kan också ses som en strategi för att undvika en situation där dottern blir gravid utanför äktenskapet – med följder som stigmatisering av familjen.

Fattigdom leder också till att föräldrarna luras till att gifta bort sina döttrar i utbyte mot en summa pengar. Dessa flickor hamnar ofta utomlands där de tvingas till prostitution.

Barnäktenskap har även alltför ofta allvarliga konsekvenser:

Flickor hindras från att utbilda sig: När de väl är gifta är det inte många som fortsätter att gå i skolan.

Hälsoproblem: Kropparna hos flickor i tidiga tonåren är inte mogna för att föda barn. Deras graviditet och förlossningar leder oftare till komplikationer än hos vuxna kvinnor. Risken är därmed mycket högre att barnet dör eller att flickan dör eller får men för livet. I många fattiga länder föder dessutom unga flickor oftast utan vare sig professionell hjälp från en mödravårdsklinik eller barnmorska, vilket ytterligare ökar risken för allvarliga skador för både barnet och modern. Tonårsflickor är dessutom mer mottagliga för sexuellt överförbara sjukdomar som hiv.

Våld: Misshandel är vanligt i barnäktenskap. Många barn utsätts för så kallade hedersmord då de vägrar gifta sig eller väljer någon annan partner mot sina föräldrars vilja.

Hur kan barnäktenskap förhindras?

Att förhindra barnäktenskap kräver ett brett engagemang och samarbete mellan många individer och organisationer världen över – stora insatser från folkliga – och religiösa ledare till internationella institutioner.

Foto: Unicef / Glenna GordonFörändring av attityder: Barnäktenskap är i många samhällen en tradition som förts vidare från generation till generation och föräldrarna är inte alltid medvetna om de negativa konsekvenserna. Ett första steg är därför att informera föräldrar och unga personer om farorna med barnäktenskap. Ett problem är att den sociala pressen kan tvinga familjerna att följa traditionen trots att de är medvetna om de negativa konsekvenserna. Traditionen med barnäktenskap måste utmanas. Här kan media spela en stor roll genom att utmana existerande normer och seder som understödjer barnäktenskap.

Utbildning: Generellt sett gifter sig inte barn som fortfarande går i skolan. Därför är utbildning ett effektivt sätt att förhindra barnäktenskap. Initiativ som uppmuntrar föräldrar att skicka sina barn till skolan, eller informell utbildning för flickor som hoppat av, kan vara värdefulla.

Stöd från regeringar: Regeringar är ofta motvilliga att ta itu med detta problem, trots att det på regeringsnivå anses vara skadligt med barnäktenskap. Denna motvilja att agera är särskilt vanlig när djupa religiösa övertygelser är inblandade.

Lagstiftning: Barnäktenskap bör förbjudas och lagen måste efterlevas. Vissa samhällen förbiser lagen, vilket försvårar att den efterlevs i praktiken. Juridiska myndigheter bör ta itu med dessa fall och fullfölja dem.

Folkbokföring: I de länder där barn födelseregistreras kan man implementera lagar som förbjuder barnäktenskap, eftersom folkbokföringen kan bevisa barnets ålder.

Information till barnen: I de flesta fall har barnet inte möjlighet att välja om det vill ingå ett äktenskap eller inte. Och där möjligheten finns, väljer barnet oftast att säga ja till giftermål för att undkomma de sociala konsekvenserna av att inte följa traditionen och pressen från familjen. I sådana fall, kan det vara viktigt att informera barnen om de alternativ som finns till giftermål.

Utveckling av servicecenter: Flickor som redan är gifta bör ha tillgång till särskild rådgivning kring allt från misshandel till samlevnadsfrågor. Tonårsflickor föder sammanlagt mer än 13 miljoner barn varje år, ofta utan hjälp från mödravård eller professionell barnmorska. Detta kan medföra allvarliga skador för både mor och barn.

Delta. Tala. Kommentera.
#ENDChildMarriageNow

Källa: UNICEF