Generalsekreterare Kofi Annans budskap på internationella dagen för volontärarbete den 5 december 2005

Det gångna årets naturkatastrofer har belyst de ovärderliga insatserna från volontärer i våra samfund. Från de översvämmade gatorna i New Orleans till de förstörda byarna i Pakistan har vanliga människor övervunnit otroliga svårigheter. De har frivilligt bidragit med tid, energi och sina färdigheter för att rädda liv och återuppbygga samhällen. De har genom sina insatser visat det bästa hos mänskligheten.

Detta har de gemensamt med ett oräkneligt antal människor runt om i världen som arbetar som frivilliga som svar på ”tysta kriser”. Dessa ofta obesjungna hjältar förstår alltför väl att fattigdom, sjukdom, och hungersnöd är lika dödligt och förödande som jordbävningar, orkaner och tsunamikatastrofer. Individer, unga som gamla, av alla nationaliteter, etnisk tillhörighet och trosuppfattningar, antar dessa utmaningar i sina samhällen, och ställer upp frivilligt för att göra en skillnad. De är de sanna förkämparna i vårt arbete för att uppnå Millenniemålen.

Självklart arbetar de inte ensamma, och de borde inte behöva arbeta ensamma. Som världens ledare upprepade vid världstoppmötet i september, är framgångarna i Millenniemålen en kollektiv ansträngning. Om vi ska lyckas förpassa fattigdomen till historien måste vi ha staters, det civila samhällets, den privata sektorns och individuella frivilligarbetares aktiva deltagande. Ett samlat tillvägagångssätt är särskilt viktigt i länder som inte kommer att uppnå Millenniemålen utan drastiska åtgärder.

Senare denna månad kommer FN:s generalförsamling att utvärdera framgångarna volontärarbete sedan det internationella året för volontärer 2001. Det kommer att innebära ett tillfälle för medlemsstater att bygga på framgångarna av volontäråret, liksom en möjlighet att ta nya steg för att förverkliga volontärers potential i utvecklingsprocessen.

Låt oss på denna internationella dag för volontärarbete komma ihåg det stora antalet medborgare som genom små och stora frivilliga handlingar, dag in och dag ut, ger hopp åt så många av världens missgynnade. Låt oss försäkra att denna fantastiska tillgång som finns i överflöd för varje nation, erkänns och stödjs i arbetet för en välmående och fredlig värld.