Tusentals europeer tog ställning mot våld på V-Day

flashmob

flashmob

15.2.2013 – Tusentals människor runtom i Europa och övriga delar av världen samlades igår i ett försök att skapa en av de största massdemonstrationerna någonsin mot våld mot kvinnor och flickor. Den så kallade V-Day organiserades för att uttrycka ”bestörtning och för att dansa och ta ställning för att en gång för alla utrota våldet mot kvinnor.”

I Västeuropa deltog tiotusentals människor i olika evenemang i hundratals städer runtom i Europa. I Bryssel var deltagandet vid Place de la Monnaie stort – Belgien var ett av de 203 länder som deltog i kampanjen.

I Reykjavik deltog närmare 1500 människor i en lunchdans på Harpa konserthallen. I Stockholm applåderade väntande tågpassagerare för flashmobens deltagare på centralstation, och i Helsingfors utmanade en beslutsam grupp det kalla vädret på Glaspalatsets skvär i centrum, där dessutom ett flertal tal hölls av UN Women, olika gräsrotsorganisationer och parlamentariker.

1 Billion Rising Helsinki 2Maria Jain

I New York deltog FN i V-Day under generalsekreterarens initiativ “UNiTE to End Violence Against Women”. Vice generalsekreterare Jan Eliasson talade till deltagarna och betonade det oproportionerliga antalet kvinnor som faller offer för attacker, men allt som oftast lämnas utanför de beslutsfattande processerna som strävar till att åtgärda det könsbaserade våldet.

”Kvinnor blöder, skadas och kämpar. Vi måste inse de speciella bidrag kvinnor kan tillföra den kollektiva kampen mot våld”, sade han. ”Var och en av oss har sin roll att spela. Män måste respektera kvinnor som sina jämlikar och visa solidaritet i kampen motr våldet. Alla samhällen vinner på att män och kvinnor enas och kämpar för gemensamma mål.”