A-Ö Webbindex

Barnkonventionen fyller 30 år!

2019-11-20 För trettio år sedan fattades ett historiskt beslut av världsledarna då FN:s konvention om barnets rättigheter antogs. I samband med Internationella barndagen idag firas barnkonventionens 30-årsjubileum genom att uppmuntra människor runt om i världen att kräva insatser för att barns rättigheter ska bli verklighet överallt för alla barn.

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling barnkonventionen. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga men består också av fyra grundläggande principer: alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, alla barn har rätt till liv och utveckling, samt alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Barnkonventionen har påverkat regeringar runt om i världen att ändra lagar och gör investeringar för barn. 196 länder har skrivit under barnkonventionen och den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär bland annat att genomförandet av barns rättigheter måste tas på ännu större ansvar.

I samband med Internationella barndagen 2019 belyser FN:s generalsekreterare António Guterres de framsteg som gjorts sedan barnkonventionen antogs men betonar också att miljoner barn runt om i världen lever i krig och fattigdom.

– Runt om i världen visar barnen oss sin styrka och sitt ledarskap och förespråkar en mer hållbar värld för alla. Låt oss bygga vidare på de framsteg som gjorts och åta oss att sätta barnen i första hand, säger Guterres.

Läs mer om Internationella barndagen här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19