Behovet av katastrofhjälp på rekordhög nivå

Foto: Flickr / Mustafa Khayat / 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)

Foto: Flickr / Mustafa Khayat / 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)

15.8.2014 – Världen har sällan sett så många allvarliga katastrofer och kriser på en gång som idag. Behovet av hjälpinsatser är rekordstort och svenska UNICEF varnar nu för att de insamlade pengarna inte räcker.

Syrien, den Centralafrikanska Republiken och Sydsudan bedöms ligga på nivå 3, den högsta, på FN:s katastrofskala. Utöver dem hanterar UNICEF 290 lokala katastrofer. Läget i Gaza och Irak är dessutom akut.

”Aldrig tidigare har UNICEF hanterat så många katastrofer samtidigt som vi gör just nu”, säger Per Westberg, vice generalsekreterare UNICEF Sverige.

Mamma och barn på flykt från Abyei, Sydsudan. Foto: Flickr / Enough Project /2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)  Förutom utmaningarna att hjälpa så många barn samtidigt är det svårt att få in tillräckligt med pengar för att finansiera de insatser som krävs. Av de 2,4 miljarder dollar som behövs har UNICEF endast fått in 42%.

Flera pågående och utdragna konflikter är svårare att kommunicera till allmänheten jämfört med de direkta insatser som krävs efter en naturkatastrof som till exempel en jordbävning. Istället för att öronmärka pengar för en specifik katastrof, behöver UNICEF få in pengar till sin katastroffond så att pengarna kan fördelas och snabbt kunna användas där de för tillfället behövs mest.

”Det är viktigt att våra insatser inte styrs av hur medias fokus ser ut just för stunden. Vi uppmanar nu att inte ge till en specifik insats utan i stället till vårt katastrofarbete i stort”, säger Per Westberg i en intervju med Dagens Nyheter.

Även du kan hjälpa. Besök UNICEF:s hemsida där du kan bidra med en gåva till katastroffonden och vara med och kämpa för att hjälpa barnen som drabbats av våldet i Irak, Sydsudan, Syrien och andra katastrofer.