WHO: Var 30: e sekund tar en människa sitt liv

Idag uppmärksammas den internationella suicidpreventiva dagen. Årets tema lyfter fram suicidprevention i alla åldrar. Med detta vill man betona att människor i alla åldrar tar sitt eget liv och att nationella insatser för att förhindra självmord måste anpassas till olika åldersgrupper.

Världshälsoorganisationen WHO beslöt år 2003 – tillsammans med den internationella organisationen för självmordsprevention (IASP) – att varje år den 10 september uppmärksamma självmord och därmed inrätta en internationell suicidpreventiv dag.
Dagen är en möjlighet för människor i hela värden att engagera sig i arbetet för att förhindra självmord.

Idag tar alltför många människor i olika åldrar sitt eget liv. I medeltal begår nästan 3000 människor självmord varje dag, det betyder ett självmord var trettionde sekund. För varje självmord görs dessutom 20 självmordsförsök.

Självmord ses allt mer som ett betydande hälsovårdsproblem, men i många länder är det fortfarande ett ämne som man inte talar öppet om. Antalet självmord i världen har ökat med 60 procent de senaste 50 åren och det är framförallt i utvecklingsländerna som det skett en ökning. De flesta som tar sitt eget liv är vuxna och äldre vuxna (60 år och äldre) och bland unga människor mellan 15 och 34 år, är självmord en av de tre ledande dödsorsakerna.

Mera information.