A-Ö Webbindex

Bilbälteslagstiftning har räddat miljoner människors liv

Trafiksäkerhet. Trafikolyckor skördar cirka 1,35 miljoner liv varje år och kostar de flesta länder tre procent av sin bruttonationalprodukt. Enligt FN:s Världshälsoorganisation (WHO) är trafikrelaterade skador den vanligaste dödsorsaken för barn och unga vuxna i åldern 5-29 år.

Lagar som gör säkerhetsbälte obligatoriskt i bilar har räddat miljontals liv, meddelade de FN-organ som nu markerar ett halvt sekel av fordonssäkerhetslagstiftning runt om i världen.

En gul trafikskylt med texten Slow down
Omkring 1,35 miljoner människor dör fortfarande på vägarna varje år.
Foto: Unsplash/Logan Weaver

”Obligatorisk användning av säkerhetsbälten, såväl som hjälmar för förare som rör sig på tvåhjulingar i kombination med ökat politiskt engagemang för trafiksäkerhet, spelade en avgörande roll för att minska antalet dödsfall i trafiken i hela Europa från 1970-talet och framåt”, säger Jean Todt, FN:s särskilda sändebud för trafiksäkerhet.

Att framsätespassagerare använder säkerhetsbälten minskar risken för dödliga skador med 45 till 50 procent och risken för dödsfall och allvarliga skador bland passagerare i baksätet med 25 procent, enligt WHO. För närvarande har 105 länder lagar om säkerhetsbälte i linje med bästa praxis, konstaterar WHO:s senaste globala statusrapport om trafiksäkerhet.

Två poliser i trafiken mellan bilar
Polismän i tjänst i Stockholm, Sverige

Minska antalet dödsoffer på vägarna

Säkerhetsbälten är fortfarande den bästa fordonssäkerhetsanordningen vars målsättning är att skydda passagerare från att skadas allvarligt i en krock eller kastas ut ur fordonet, enligt FN:s ekonomiska kommission för Europa. Under de senaste decennierna har reglering och konsumentefterfrågan lett till allt säkrare bilar i länder med högre inkomst, vilket i sin tur lett till färre dödsfall på vägarna, enligt UNECE.

Till exempel, i Europa, minskade det totala antalet dödsfall på vägarna med 15 procent mellan 2000 och 2010 och med 15 procent mellan 2010 och 2019. I synnerhet var denna minskning mer signifikant bland bilister, sa UNECE.

En urban stadsvy
Gammel kongevej, Frederiksberg, Danmark. Foto: Yadid Levy/norden.org

Det finns två mål som specifikt tar upp trafiksäkerhet: Globala mål nummer 3.6 om att halvera antalet globala dödsfall och skadade från vägtrafikolyckor; och Globala mål nummer 11.2 om att tillhandahålla tillgång till säkra, överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem samt förbättra trafiksäkerheten för alla.

Rapporten noterade att minskningar av dödsfall med mer än 30 procent registrerades i ytterligare 13 länder: Argentina, Australien, Belgien, Danmark, Irland, Luxemburg, Litauen, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige och Schweiz.

Bilar i trafik
Trafiksäkerheten i de nordiska länderna är hög. Foto: Johannes Jansson/norden.org

Föregångare i krocksäkerhet 

FN:s reglering för trafiksäkerhet nummer 16 är det enda allmänt erkända kravet för bältesanvändning i fordon. Den definierar kraven som ett effektivt säkerhetsbälte måste uppfylla och testar för deras certifiering för att hålla alla passagerare säkra, från barn till äldre. För närvarande har 52 nationer anslutit sig till 1958 års överenskommelse om likställda tekniska FN-föreskrifter för hjulförsedda fordon, som tillämpar föreskrift nummer 16 som nationell lag. Flera andra länder världen över tillämpar också denna förordning med vissa korrigeringar.

Förutom säkerhetsbälten inkluderar FN:s föreskrifter för att skydda fordonspassagerare och andra trafikanter krockkuddar, elektronisk stabilitetskontroll, fotgängarskydd och förankringspunkter för barnbilskydd.

De nordiska länderna är bland de säkraste i världen. Sverige och Norge nämns allmänt som de säkraste länderna när det gäller trafiksäkerhet. Antalet dödade och skadade i trafiken har minskat markant i alla de nordiska länderna under de senaste 40 åren. Europeiska unionen, FN, mer än hälften av USA:s stater och flera europeiska länder har antagit versioner av den svenska nollvisionen för trafiksäkerhet.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19