Sakta ner för att rädda liv

Trafikolyckor är den ledande dödsorsaken i världen bland unga. Att sakta ner hastigheten i urbana miljöer räddar liv. Förenta nationerna vill uppmana beslutsfattare att sänka hastighetsgränsen i områden där människor vistas med kampanjen Streets for Life #Love30.

Under 17-23 maj är det globala trafiksäkerhetsveckan, en kampanj från FN och Världshälsoorganisationen (WHO) som uppmärksammar betydelsen av säkra vägar.

Bilar på en väg
Foto: Chuttersnap/Unsplash

Att arbeta för säkrare vägar och trafik är avgörande för att nå de globala målen, i synnerhet de som rör hälsa, hållbara städer, fattigdomsbekämpning och minskade ojämlikheter.

Den främsta dödsorsaken

Var 24:e sekund dödas en person i trafikolycka. Det är den ledande dödsorsaken bland unga i åldern 15-29. Om trafiksäkerheten prioriteras kan många liv räddas.

Risken att dö i trafiken ökar betydande ju högre hastigheten är. I höginkomstländer bidrar hastigheten till ungefär en tredjedel av dödsfallen i trafiken.

Risken för gångtrafikanter att dö ökar väsentligt vid kollisionshastigheter över 30km/h. Den är ännu större för barn och äldre. Under den sträcka en bil i 30km/h behöver för att bromsa helt är en bil i 50km/h fortfarande i rullning. Dessutom bidrar högre hastigheter till att förarens synfält smalnar och det perifera seendet påverkar förarens reaktionstid.

Bil som kört av vägen
Foto: Al Battison/Unsplash

Europa har redan saktat farten

Antalet trafikolyckor är inte jämt fördelade över världen. Låg- och medelinkomstländer står för 90 procent av alla dödsfall i trafiken, trots att människorna i dessa länder bara äger omkring hälften av alla världens fordon.

Europa har de lägsta antalet döda i trafiken: 9,3 per 100,000 personer. I Afrika är siffran nästan tre gånger så hög visar WHO:s statistik från 2017. I Sverige dör 2.8 personer per 100,000.

De flesta europeiska länder har väl lagreglerade hastighetsgränser, enligt WHO:s kriterier där bebodda områden inte bör överstiga 50km/h och lokala myndigheter har möjlighet att reglera nationella riktlinjer.

Att sänka hastigheten bidrar också till att minska belastningen på klimatet. I Sverige har man sett att fartkameror varit det bästa verktyget för att minska växthusgasutsläpp från motorfordon.

Lägre hastighetsbegränsningar bidrar även till att minska föroreningar, inklusive ljudföroreningar. Fordonens effektivitet ökar med lägre kostnader för underhåll och bränsle.

Globala trafiksäkerhetsveckan och #Love30

Cykel i staden
Foto: Javier de la Maza/Unsplash

Kampanjer är viktiga hjälpmedel för att öka medvetenheten kring farorna med fortkörning och vinsterna med sänkta hastigheter på vägarna. Den globala trafiksäkerhetsveckan har hållits regelbundet sedan 2007.

Kampanjen 2021 är den sjätte i ordningen och förespråkar Streets for life, säkra gator för att leva, där målet är hastighetsgränsen 30km/h ska bli norm i världens städer och på platser där trafik och människor lever sida vid sida.

#Love30 kampanjen uppmanar beslutsfattare att agera för sänkta hastigheter på vägar över hela världen, med hastigheten 30km/h där människor går, lever och leker. I samband med globala trafiksäkerhetsveckan lanseras även Årtionden för trafiksäkerhet 2021-2030.

Alla som vill välkomnas att delta i kampanjen och använda hashtaggarna #Love30 #StreetsForLife och att skriva under ett öppet brev inför nästa års toppmöte med världsledare för ökad trafiksäkerhet. Det öppna brevet är en uppmaning inför mötet och vill förmedla ett samlat budskap som kräver säkra gator där människor kan leva.

Relaterade artiklar

Gröna städer

Fler elbilar än konventionella bilar i Norge

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19