A-Ö Webbindex

FN:s biträdande chef varnar för att stoppa biståndet till Afghanistan

Biståndsarbete i Afghanistan. FN:s biträdande generalsekreterare motsätter sig att minska biståndet till Afghanistan som ett svar på talibanernas politik gentemot kvinnor och flickor.

Amina Mohammed, FN:s biträdande generalsekreterare, och Sima Bahous, generaldirektör för UN Women, informerade högre EU-tjänstemän i Bryssel tidigare i veckan efter sitt fyra dagar långa uppdrag i Afghanistan. Under sin vistelse i Afghanistan bestod deras uppdrag bland annat av att engagera sig i talibanernas ledares arbete, det vill säga landets faktiska myndigheter, samt understryka FN:s solidaritet med det afghanska folket.

Ett stort bord med flera kvinnor och män sittande längs detta.
Amina Mohammed (i mitten till vänster) möter Taliban och utrikesminister Amir Khan Muttaqi, i Kabul, Afghanistan. Hon reste tillsammans med UN Womens generaldirektör Sima Bahous. Foto: UN Photo/Mohammad Akram Darwish

Stå upp för kvinnors och flickors rättigheter 

Under sin vistelse i Bryssel träffade de två högst uppsatta kvinnliga FN-anställda en grupp europeiska journalister vid ett presstillfälle organiserat av UNRIC, FN:s regionala informationskontor för Västeuropa. ”Jag tror att ett beslut att stoppa humanitärt bistånd inte skulle vara det rätta, eftersom detta skulle leda till att miljoner människor skulle lida. Vårt jobb är att stå bakom kvinnor och flickor i Afghanistan. Jag vill inte att talibanerna lyckas försätta dem i en ännu sämre position än de befinner sig i dag. Detta skulle innebära att vi förlorar liv”, sa Mohammed.

I möten med de myndigheter som de facto styr Afghanistan förmedlade FN-delegationen omedelbart larmet angående den nyligen utlysta förordning som förbjuder kvinnor att arbeta för icke-statliga organisationer, vilket i sin tur följts av påbud om att neka kvinnliga studerande tillräde till universitet och gymnasieskolor. Kvinnor och flickor har också förbjudits tillträde från de flesta offentliga platser och de flesta arbetskraftsrelaterade områden utöver begränsad rörelsefrihet. Efter att många biståndsorganisationer varit tvungna att avbryta sin verksamhet tillkännagav talibanstyret vissa undantag från förbudet mot kvinnors rätt till arbete inom icke-statliga organisationer. Dessa undantag tillåter kvinnliga hälsovårdsanställda att fortsätta utföra livräddande arbete.

”Kom ihåg att sedan de tillträdde har de aldrig upphävt ett påbud. De har gjort undantag och ibland har undantagen i sin tur urvattnat deras påbud. Vi hoppas att vi kommer att få så många undantag att det neutraliserar dem, att vi går tillbaka till att kvinnor och flickor verkar inom utbildningssektorn och på arbetsplatser, säger FN:s biträdande chef. ”Vi måste skapa en hårfin gräns mellan att hålla fast vid principerna och utöva påtryckningar så långt vi kan för att skapa dessa undantag som innefattar kvinnor. Vi måste hålla fast vid linjedragningen att vi inte kommer att ersätta kvinnor med män. Men det betyder inte att vi slutar tillhandahålla tjänster i Afghanistan och jag skulle avråda från en situation där vi gör det”, tillade Mohammed.

En kvinna iklädd slöja talar i mikrofon inför en grupp människor i ett konferensrum.
Biträdande generalsekreterare Amina Mohammed (stående) talar inför FN-personal i Kabul.
Foto: UN Photo/Mohammad Akram Darwish

Väsentliga tjänster påverkas 

Sima Bahous, generaldirektör för UN Women, framhöll att det är ganska svårt att leverera tjänster utan kvinnlig personalstyrka.”Det är inte lätt att distribuera tjänster just nu eftersom 93% av personalen inom de icke-statliga organisationer som ska leverera tjänster till kvinnor, flickor och samhällen själva är kvinnor. Om de inte får arbeta, inte får ge service kommer två saker att hända: nummer ett, servicen kommer inte att nå kvinnorna; och för det andra kommer tjänsterna inte att nå familjer i allmänhet,” sa Bahous.

FN och dess partners, inklusive nationella och internationella icke-statliga organisationer, hjälper mer än 25 miljoner afghaner som är beroende av humanitärt bistånd för att överleva. Biträdande generalsekreteraren insisterade angående det faktum att liv står på spel.

”Det finns en verklighet som inte är särskilt trevlig och sedan har vi en annan verklighet, som innebär att kvinnor och barn kommer att dö om vi inte ger dem denna service. Det är minus 20 grader kallt, det finns människor som verkligen inte vet varifrån de ska få nästa måltid för dagen och många problem för kvinnostyrda hushåll. Ett förlorat liv är ett för mycket och vi måste ta reda på hur vi ska få mer understöd från det internationella samfundet, i enighet med regionen, för att driva på att åtminstone en del av dessa frågor ska återkallas av talibanerna.”

Internationell konferens om kvinnor och flickor

Mohammed tillkännagav planer på en FN-konferens om kvinnor och flickor i den muslimska världen i mars 2023 i samarbete med UN Women och Organisationen för islamiskt samarbete (OIC). ”Vi hoppas på en internationell konferens för att se vad vi kan göra för att skapa bättre förståelse för vad islam faktiskt är och hur det upprätthåller kvinnors rättigheter i utbildning och på arbetsplatsen. Målsättningen är att sedan ta itu med en del av dessa frågor.” Besöket i Afghanistan var en del av en serie konsultationer på hög nivå i Afghanistan, Persiska viken och Asien. Delegationen träffade ledningen för OIC, grupper av afghanska kvinnor i Ankara och Islamabad och samt en grupp ambassadörer och särskilt utsända i Afghanistan, baserade i Doha.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19