Biståndsminister Gunilla Carlsson betonade millenniemål nummer fem

Biståndsminister Gunilla Carlsson betonade millenniemål nummer fem i sitt tal till toppmötet.

Biståndsminister Gunilla Carlsson betonade millenniemål nummer fem i sitt tal till toppmötet.

Biståndsminister Gunilla Carlsson betonade i sitt tal till millennietoppmötet i New York, millenniemål nummer fem, som handlar om att förbättra mödrahälsa, som ett prioriterat mål för den svenska regeringen.

– Orsakerna till mödradödlighet är välkända, och går i de flesta fall att förhindra. Vi får inte ignorera kvinnors, mäns och ungas rätt till sexualutbildning och tillgång till reproduktiv hälsa, sa Gunilla Carlsson i sitt tal

See talet här

Läs talet här (regeringens webbplats)

UN Photo/Ky Chung