Månadens nyhetsbrev: Från den ensamme svensken i fredens tjänst till finnen i konfliktzonen

Photo / UN Photo /JG

Photo / UN Photo /JG

Gott Nytt År! Sveriges bidrag till FN:s fredsbevarande insatser är i fokus efter att det kom fram att Sverige, under ett tillfälle år 2013, endast bidrog med en enda soldat i FN:s tjänst. Vi har talat med Hans Corell, tidigare tidigare rättschef i FN, och utsedd till årets FN-vän. Vi har synat Island som skurit ned på utvecklingsbiståndet endast 10 månader efter att ha röstat om en märkbar ökning. Vi har även tagit oss en titt på röda knappar och visselpipor för att avslöja och rapportera om korruption i det nordiska utvecklingsbiståndet. Och sist, men inte minst, har vi talat med månadens nordiska profil, Kaarina Immonen, som tjänstgör under kritiska förhållanden i den Centralafrikanska republiken.