75 sätt som FN gör skillnad: Främjar goda arbetsvillkor 46/75

Främjar goda arbetsvillkor
FOTO: Unsplash/Tania Melnyczuk

FN:s 75-årsjubileum – 75 sätt som FN bidrar till skillnad: 

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är ett av FN:s underorgan och har som mål att skydda arbetstagare genom att utarbeta standarder och grundläggande principer och rättigheter som arbetsgivare måste följa.

ILO har flera strategiska huvudmål: 

  • Främja internationella standarder för arbetsvillkor och grundläggande rättigheter för arbetstagare
  • Skapa större möjligheter för kvinnor och män att säkra en anständig inkomst.
  • Se till att alla arbetstagares rättigheter respekteras.
  • Stärka förhållandet mellan arbetare, arbetsgivare och myndigheter, samt uppmuntra till dialog mellan de olika parterna i arbetslivet.

ILO grundades 1919 och är den enda organisationen som etablerades genom Versailleavtalet som fortfarande existerar. 1946 blev ILO FN:s första specialiserade underorgan. 1969 mottog ILO Nobels fredspris för sitt arbete för att främja social rättvisa.

Andra exempel på hur vi gör skillnad:

Och mycket mer

ShapingOurFuture #UN75

Läs mer om FN:s 75-jubileum här