Norden i fredsbevarande operationer

NordicPeacekeeper

NordicPeacekeeper

Även om fredsoperationen i Östtimor (UNMIT) avslutade sitt arbete vid förra årsskiftet, fortsätter ett flertal fredsbevarande operationer år 2013. Idag pågår 14 aktiva fredsbevarande operationer runtom i världen, samt en speciell politisk mission i Afghanistan. Över 110 000 personer, såväl civila, uniformspersonal som FN-volontärer, deltar i de fredsbevarande styrkorna. Och som i Östtimor deltar de nordiska länderna i ett antal av dessa operationer med totalt 350 personer stationerade runtom i världen – och även i ledande positioner för ett flertal.

NordicUN-MAP 

I Afrika representeras norden både i Liberia (UNMIL), FN:s stabiliserande operation i DR Kongo (MONUSCO) och FN:s operation i Sydsudan (UNMISS). Två av dessa leds av nordbor – UNMIL av svenska Karin Landgren och UNMISS av norska Hilde Frafjord Johnson, som UNRIC hade chansen att intervjua förra månaden. I Sydsydan finns närmare 70 nordbor på fältet, och har som sitt mandat att konsolidera fred och säkerhet samt hjälpa regeringen för det nyaste landet i världen att etablera förhållanden som främjar landets utveckling. Många utmaningar kvarstår och gränsförhållandena med Sudan är spända, vilket gör UNMISS en av nyckeloperationerna för månaderna framöver.

Alla de nordiska länderna (utom Island, som inte har någon egen armé men bidrar till fredsbevarandet genom sin krisberedskapsenhet ICRU) har bidragit till den så kallade UN Truce Supervision Organisation (UNTSO), dvs FN:s organisation för övervakandet av vapenvila i Mellanöstern. Även denna operation leds av en nordbo, nämligen finska generalmajoren Juha Kilpiä. Finland spelar även en markant roll i FN:s operation i Libanon (UNIFIL) där antalet finska trupper uppgår till nästan hälften av nordens totala gemensamma bidrag. De nordiska länderna har även deltagit i den korta övervakningsoperationen i Syruien (UNSMIS) som leddes av norska generalmajoren Robert Mood. Operationen måste avslutas på grund av det eskalerande våldet, men Syrien förblir en topprioritet för 2013.

Utom de ovan nämnda operationerna deltar Finland och Sverige även i Indiens och Pakistans militäre obesrvatörgrupp (UNMOGIP) som övervakar vapenvilan mellan de två länderna i det omstridda området Jammu och Kashmir.

Norden bidrar även –kanske inte med kvantitet, men säkerligen med kvalitet- med en norrman i Kosovo (UNMIK), en svensk i Haiti (MINUSTAH) och en dansk i Afghanistan (UNAMA). De två sista har dessutom fått sällskap av några andra nordbor. Danmark deltar även i den USA-ledda FN-operationen i Korea, som har som sin uppgift att övervaka vapenstilleståndet vid gränsen.

Norden deltar även i NATO-ledda fredsbevarande operationer runtom i världen, ofta i samarbete med FN, som till exempel ISAF-styrkorna i Afghanistan samt operationer i Kosovo och Afrikas horn – men det är en annan historia.