Biståndsviljan i Sverige rekordhög

Barn i Tibet. Foto: Flickr / Erik Törner / 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Barn i Tibet. Foto: Flickr / Erik Törner / 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

2.1.2015 – Svenskarnas vilja att behålla eller öka biståndet till andra länder har inte varit så hög sedan 1980-talet. Det visar biståndsmyndigheten Sidas årliga undersökning.

Två av tre svenskar, 66 procent, säger sig vilja behålla biståndet på nuvarande nivå, eller öka det ytterligare, medan bara 16 procent säger sig vilja minska det. 18 procent svarade ”vet ej” på frågan om inställningen till biståndet.

Men det är inte för att man tror att allt blir värre som svenskarna vill ha ett fortsatt generöst bistånd. För en annan trend i undersökningen är att världsbilden fortsätter att bli mer uppdaterad hos den svenska allmänheten.

”Svenskarnas bild av utvecklingen i fattiga länder börjar nyanseras, och allt fler har uppfattat den enormt snabba sociala utvecklingen i länder som Bangladesh, Vietnam och Tanzania”, säger generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Gruppen svenskar som ser att världen blir bättre har fördubblats under den senaste 10-årsperioden. 2004 höll 19 procent med om påståendet att ”levnadsvillkoren i de fattiga länderna har förbättrats avsevärt under de senaste trettio åren”. 2014 håller 39 procent med.

Årets undersökning visar också att förtroendet för att biståndet genomförs effektivt ökar. Aldrig tidigare har så höga betyg delats ut till FN, Sida och EU, och även för ideella organisationer är det snudd på rekord. Sverige kanaliserar statligt bistånd främst genom FN-systemet, Sida, EU och svenska organisationer i det civila samhället.

Vägarna ut ur fattigdom kan vara många, men svenskarna anser att det är utbildning och fred som är de allra viktigaste. Därefter nämner svenskarna hälso- och sjukvård och demokrati som viktiga framgångsfaktorer.

Undersökningen genomförs varje år av SCB, på uppdrag av Sida, och ska spegla svenskars attityder och kunskaper kring utveckling och bistånd. Undersökningen gjordes i oktober och november i år.

Källa: Sida


UNRIC:s relaterade länkar:

Artikel: Världen har det bättre
Artikel: Byar i Afrika går online
Artikel: Appen som räddar mammor och barn
Artikel: 24 000 danska sollampor lyser i Uganda