GENERALSEKRETERARENS BUDSKAP TILL DEN AVSLUTANDE FÖRELÄSNINGEN AV SAMTALSSERIERNA OM DAG HAMMARSKJÖLD

Framfört av Shashi Tharoor, Chef för FN:s informationsavdelning, New York 2 februari 2006

Idag avslutar vi en serie som har uppmärksammat FN:s 60-årsjubileum och 100-årsdagen av Dag Hammarskjölds födelse. Som vi har hört under föreläsningsserien, var Dag Hammarskjöld en visionär på många sätt. Han insåg redan på sin tid att utveckling, säkerhet och mänskliga rättigheter inte enbart är mål i sig själva; de förstärker varandra och är beroende av varandra. Att människor i vår sammanlänkade värld inte kan åtnjuta säkerhet utan utveckling, inte kan åtnjuta utveckling utan säkerhet, och inte kan åtnjuta något av dessa utan respekt för de mänskliga rättigheterna. Och att vi behöver ett starkt FN för att agera utifrån denna insikt, och verklig solidaritet mellan regeringar och människor som arbetar tillsammans för att uppnå dessa mål.

Dessa principer summerar det grundläggande arbete som FN har utfört under sitt 60:e födelseår. Det var ett uppdrag som även Dag Hammarskjöld outtröttligt eftersträvade under sin tid.

Dag Hammarskjöld var även en brinnande förkämpe för en oberoende civilförvaltning, ”vägledd endast av de gemensamma mål och regler som ställts upp, för och av, organisationen”. Idag upprepar vi andan bakom dessa ord.

Djupet och bredden av FN:s arbete har vuxit dramatiskt under senare år, och vi behöver en personalstyrka i världsklass för att möta utmaningarna på vår nya globala arena. Idag eftersträvar vi att bygga, och bevara, en kärna av internationella tjänstemän som ägnar sina karriärer åt att tjäna FN-familjen och vars förmågor och erfarenheter utvecklas med tiden. Vi ber medlemsländer att bemyndiga generalsekreteraren till att effektivt sköta organisationen, och sedan gemensamt hålla honom eller henne ansvarig för resultaten.

Därför är jag glad över att den avslutande föreläsningen av samtalsserierna om Dag Hammarskjöld ägnas åt ämnet ”Den internationelle tjänstemannen. Då och nu, i teori och praktik.” Det är väldigt lämpligt att det kommer att ta sig uttryck i en dialog mellan generalförsamlingens ordförande Jan Eliasson och Sir Ian Urquhart – internationell tjänsteman par excellence och dekanus för oss alla. Detta är en perfekt avslutning på en serie som jag tror har varit en fin inspiration för alla som kallar sig internationella tjänstemän, medan vi strävar efter att göra FN till ett så effektivt verktyg som möjligt och detta i folkets intresse.