Fred börjar med tolerans

Foto: Flickr / Trina Alexander / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Foto: Flickr / Trina Alexander / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

16.11.2014 – Nyheterna präglas alltmer av rubriker om extremism och våld, radikalisering och konflikter som karakteriseras av djupt rotad nonchalans för människors liv. Världen har inte sett så många människor på flykt sedan slutet av det andra världskriget.

Den 16 november markerar FN den Internationella dagen för tolerans. För att bekämpa intolerans, hat och fördomar krävs det lagar, utbildning, tillgång till information, medvetenhet samt lokala lösningar. 

Intolerans i ett samhälle är totalsumman av sina medborgares attityder. Hat, stereotypier, stigma, förolämpningar, svordomar och rasistiska skämt är exempel på individuella uttryck av intolerans – som vissa utsätts för dagligen.

Intolerans föder intolerans. Intolerans orsakar kränkta offer, sårade eller törstande efter hämnd. För att motarbeta intolerans måste individer bli medvetna om länken mellan sitt eget beteende och den onda cirkeln okunskap, misstro och våld föder i ett samhälle.

Var och en av oss måste ställa sig frågan: är jag en tolerant person? Använder jag mig av stereotypier? Avvisar jag dem som är annorlunda än jag själv? Skyller jag mina problem på ”dem”?

”Jag uppmanar nationella och samhällsledare att skydda sina medborgare från förföljelse, och uppmuntra tolerans för alla oavsett  nationalitet, religion, språk, ras, sexuell läggning eller några som helst andra skiljelinjer som sätter gränser för vår gemensamma mänsklighet”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande.

Morgondagens problem kommer i allt ökande grad att kräva globala lösningar, men få inser att dessa lösningar ofta ligger på lokal, till och med individuell, nivå. Konfronterade med intolerans omkring oss, får vi inte vänta på regeringar och institutioner att agera ensamma mot orättvisorna.

Vi är alla en del av lösningen. Att känna sig kraftlös är förståeligt, men människan har en oerhörd kapacitet att generera kraft. Icke-våld är ett sätt att använda denna kraft – folkets kraft.

Verktyg för icke-våld är många – t.ex. grunda en grupp för att konfrontera problem, organisera gräsrotsnätverk, visa solidaritet med offer för intolerans, motarbeta hatfylld propaganda – och de är tillgängliga för alla som vill bidra till att arbeta för ökad tolerans, emot våld och hat.