Modersmål

motherlanguage

motherlanguage

20.2.2013 – Vad är ditt modersmål? Kanske det är svenska, kanske det något annat av de 6000 språk som existerar runtom i världen idag, eller kanske du är två- eller flerspråkig? I vilket fall som helst, den 21.2 firar vi den internationella dagen för modersmål!

Den internationella dagen för modersmål utlystes år 1999 av UNESCO, och har firats varje år sedan år 2000. Målet är att främja språkens rikedom och flerspråkig utbildning sam tökad medvetenhet om de språkliga banden till kultur och traditioner.

I år fokuserar UNESCO på vikten av tillgången till böcker och digitala medier på lokala språk. Modersmålet konstrueras tidigt i livet – både hemma och i skolan – och undervisning på ens modersmål är av yttersta vikt.

Rätten att tala sitt eget modersmål är något de flesta av oss tar för givet, men på många håll i världen hotas lokala språk av mer dominanta språk. Därutöver saknar många språk idag skriftlig form, vilket gör det svårare att förmedla dem till nya generationer.

Enligt UNESCO löper hälften av alla världens språk risken att försvinna före slutet av vårt århundrade. Som tur är denna trend varken oundviklig eller omöjlig att ändra – en välplanerad och välimplementerad språkpolitik kan uppmuntra samhällen att upprätthålla sina modersmål och förmedla dem till den nya generationen. Framsteg har även gjorts tack vare digital utveckling som öppnat nya möjligheter för både skapandet av, och tillgången till, information.

Som lingvisten Colette Grinevald sade till UNESCO: ”Den internationella dagen för modersmål borde bokstavligen fira alla mödrars språk och sända dem meddelandet att de har rätten att tala sitt eget språk till sina barn.”