A-Ö Webbindex

Campus 2030: Anta utmaningen och skapa ett hållbart campus

2019-11-14 Är du student eller lärare? Har du idéer om hur ditt universitet borde förändras för att bli mer hållbart och inkluderande? Bilda ett lag och delta i utmaning Campus 2030.

År 2030 kommer våra universitetsområden att ha förändrats och de borde vid tidpunkten ha anpassats till de 17 globala målen för hållbar utveckling som antogs 2015 av alla FN:s medlemsstater. Universiteten kommer att behöva integreras bättre i sin omgivning, vara mer energieffektiva, minska utsläpp och samtidigt vara mer välkomnande. Kort sagt borde de vara mer hållbara och inkluderande för att ligga i linje med de globala målen.

Som student eller lärare har du säkert idéer kring hur universitetsområden kan och bör förändras för att bli mer hållbara och inkluderande. UNRIC och Agence universitaire de la Francophonie (AUF) uppmuntrar nu dig att dela med dig av dina idéer.

Bilda ett lag på upp till 5 personer, registrera er och skicka in era idéer senast den 16 februari 2020 via onlineplattformen Campus 2030 som tillhandahålls av Agorize. Tävlingsbidraget får vara max fem sidor och måste följa ett av tävlingens fyra teman: studenters levnadsvillkor; campus i staden; nya utbildningsutmaningar och digital på campus.

Tävlingsbidragen kommer att granskas av en jury sammansatt av företrädare för FN och Agence universitaire de la Francophonie (AUF). De lag som går vidare kommer sedan att ha fram till 19 april 2020 på sig för att fördjupa och detaljera sina projekt. Prisutdelningen äger rum i juni.

De tre bästa lagen vinner en veckas expedition utomlands för två personer på temat ”Learning Expedition” (i priset ingår flyg, utbildning, möten och boende).

Campus 2030 Challenge organiseras av UNRIC och Agence universitaire de la Francophonie (AUF), med stöd av UNESCO.

Läs mer om tävlingen och registrera dig och ditt lag här: Campus 2030 Challenge 

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19