Centralafrikanska republiken går åter under radarn

Flickr UNICEF Pierre Holtz 2 0 Generic CC BY-SA 2 0

Flickr UNICEF Pierre Holtz 2 0 Generic CC BY-SA 2 0

25.7.2014 – Medan omvärldens uppmärksamhet är vänd mot Mellanöstern, återfaller den Centralafrikanska republikens kris åter i mediernas glömska.

Representanter för de muslimska Selekarebellerna undertecknade på onsdagen en vapenvila med de kristna fraktionerna för att avsluta stridigheterna i landet. Vapenstilleståndet undertecknades i Congo-Brazzaville efter starka påtryckningar av regionala medlare. Däremot förblir det ännu oklart om de stridande parterna kommer att respektera avtalet – och under tiden fortsätter den civila befolkningens lidanden.

Tiotusentals människor har flytt sina hem till de olika grannländerna för att undkomma våldet. Mer än 357 000 flyktingar befinner sig i Kamerun, Tchad, Demokratiska Republiken Kongo och Kongo sedan december 2012.

Situationen är speciellt svår i Kamerun, dit största delen av de civila flytt. Av de som flytt under de senaste sju månaderna – muslimer i majoritet – har över 118 000 tagit sig till Kamerun, 17 500 till Tchad, 15 000 till DR Kongo och 9000 till Kongo.

Talesmannen för FN:s flyktingorgan UNHCR Babar Baloch konstaterar: ”De nya flyktingarna visar alla symptom på det brutala våld de bevittnat i sitt hemland. De har gått i veckor genom skogar med mycket lite att dricka eller äta. I april och maj led så många som 40 % av flyktingarna – vuxna som barn – av undernäring. Vi är rädda att för vissa av barnen kommer hjälpen för sent.”

Det finns ett akut behov av att omplacera flyktingarna bort från osäkra och svårtillgängliga områden, och upprätta fler flyktingläger för att säkra deras trygghet. Dessutom ökar den annalkande regnperioden oron för de allvarliga bristerna gällande såväl skydd som vatten, sanitetsmöjligheter och hygien.

Den Centralafrikanska republiken (CAR) har bevittnat statskupper, konflikter och krig i tiotals år med endast svara strimmor av hopp. Den humanitära krisen tillspetsades ytterligare då stridigheter bröt ut i december 2012 och den civila befolkningens liv har rubbats, brott mot de mänskliga rättigheterna begåtts och massiva fördrivningar ägt rum.

Trots de ökande behoven förblir krisen i CAR en av de mest underfinansierade katastroferna i världen. UNHCR och dess samarbetspartners vädjade tisdagen den 21:a juli för större stöd från olika bidragsgivare för att kunna handskas med den förvärrade flyktingsituationen i de fyra största mottagarländerna. Tillsammans med 16 olika humanitära organisationer har UNHCR sett över sin regionala flyktingplan för CAR och bett om 210 miljoner dollar för att klara av den nuvarande flyktingkrisen.

UNRIC:s relaterade länkar:
UNRIC:s faktablad om Centralafrikanska Republiken