A-Ö Webbindex

World Water Week: Hur vi hanterar, värderar och skyddar vatten

Ordförande för FN:s generalförsamling, Csaba Kőrösi, gjorde ett officiellt besök i Sverige och World Water Week, som arrangerades av Stockholm International Water Institute under den gångna veckan.

Målet för veckan är att föra högnivådiskussioner om vatten, klimat och hållbarhet tillsammans med företrädare för regeringen och staten, samt med centrala aktörer från det vetenskapliga, forskningsmässiga och akademiska områdena. Temat för veckan var Seeds of Change: Innovative Solutions for a Water-Wise World.

En panel som talar på en scen.
World Water Week 2023. Foto: SIWI.

Csaba Kőrösi poängterade vikten av det kommande SDG-toppmötet, ett möte som kopplar samman FN:s vattenkonferens i New York i mars, World Water Week nu i augusti och SDG-toppmötet som är mindre än en månad bort.

För det andra noterade Kőrösi att vi på vattenkonferensen förstår hur vi bättre och mer ändamålsenligt kan hantera, värdera och skydda vatten. Vi förstår att vi behöver ny ekonomi för vårt vatten, och den håller på att utvecklas.

– När det gäller de globala målen (SDG) är vi förmodligen i en svårare situation och nivån när det gäller genomförandet av målen är just nu generellt redan ur spår. Bara cirka 12 % av målen ligger på rätt spår i implementeringen. Så det finns mycket att lära av denna konferens kring vatten och mycket att göra, varnade Csaba Kőrösi.

En man som tilldelas ett pris av en annan man
Hydrologen Andrea Rinaldo tilldelades Stockholms vattenpris. Foto: SIWI.

Hydrologen Andrea Rinaldo, italiensk medborgare, tilldelades Stockholm Water Prize, som kunde kallas Nobelpriset för vatten. Kommittén noterade att ”han har visat nyckelkomponenterna mellan flodnätverk och spridningen av upplösningsbara ämnen, vattenlevande arter och sjukdomar”.

World Water Week är en ledande konferensen om globala vattenfrågor som hålls varje år sedan 1991.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19