A-Ö Webbindex

Chagas: den tysta sjukdomen

World Chagas Disease Day (internationella dagen för Chagas sjukdom) sätter fokus på den inverkan Chagas sjukdom har över hela världen. Sjukdomen är synnerhet och främst utbredd i Sydamerika bland den fattiga befolkningen utan tillgång till hälsovård och medel för att politiskt höja sin situation. På grund av den globala utvecklingen den senaste tiden kan sjukdomen spridas utanför dess nuvarande geografiska gränser. Den internationella dagen för Chagas sjukdom syftar till att bryta tystnaden och skapa medvetenhet för att förbättra hälsan för alla människor, rika som fattiga, över hela världen.

En förstorad insekt
Triatoma infestans, photo by Bärbel Stock – ticket:2014031910010154, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31699157

Lokalisering och global distribution

Sjukdomen upptäcktes 1909 av den brasilianske läkaren Carlos Chagas, varifrån sjukdomen också fått sitt namn. Sjukdomen fortskrider långsamt och visar ofta ett asymtomatiskt kliniskt förlopp. Utan behandling kan Chagas sjukdom leda till allvarliga hjärt- och matsmältningsförändringar och kan vara dödlig. Att öka medvetenheten om sjukdomen är avgörande för att förbättra frekvensen av tidig behandling, tillsammans med avbrott i överföringen.

Chagas sjukdom är också känd som den ”tysta eller tystade sjukdomen”, eftersom den fortskrider långsamt och ofta utan symtom. Utan behandling kan det leda till allvarliga hjärt- och matsmältningsförändringar och till och med bli dödlig.

Orsaken och spridningen

Parasiten Trypanosoma cruzi är orsaken till Chagas sjukdom. Den förekommer i Amerika (främst Sydamerika) och överförs till människor och djur, främst genom bett av olika insekter i triatominfamiljen. Under dagen gömmer sig insekterna, främst på landsbygden eller i förortsområden, i hus eller lager. På natten biter de djur och människor och producerar sedan avföring eller kissar nära bettet. Det är när de två sistnämnda klias in i bettet som överföringen sker.

Fattiga människor utan tillgång till sjukvård är vanligtvis de primära offren. Även om insekten främst är begränsad till Sydamerika, sprider sig sjukdomen norrut på grund av klimatförändringar och globalt till andra kontinenter på grund av internationella resor.

En flaska med tabletter
En flaska nifurtimox-tabletter. Foto: Neil Brandvold-DNDi – https://www.dndi.org/achievements/nect/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89346409

Förebyggande

Att undvika kontakt med insekter och att eliminera dem är två av de många sätten att förhindra spridningen av Chagas sjukdom. Andra åtgärder som ska vidtas inkluderar screening av blod, blodprodukter och organ före transfusion och transplantation; och att testa och behandla flickor, kvinnor i reproduktiv ålder, nyfödda och syskon till infekterade mödrar utan tidigare antiparasitisk behandling.

Behandling

Behandling är en komplicerad fråga. I tidiga stadier kan sjukdomen botas med bensnidazol eller nifurtimox. Båda läkemedlen är fullt effektiva för att bota sjukdomen om de ges kort efter infektion. Tyvärr, på grund av dess ”tysta” natur, upptäcks sjukdomen ofta först i senare skeden där behandlingen är svårare. Dessutom rekommenderas varken benznidazol eller nifurtimox för gravida kvinnor eller av personer med njur- eller leversvikt. Nifurtimox rekommenderas inte specifikt för personer med neurologiska eller psykiatriska störningar. Behandlingen av sjukdomen är en komplicerad fråga och mer specifika detaljer kan läsas här.

Vikten av att skapa medvetenhet

För 2023 är temat på World Chagas Disease Day ”Integrering av Chagas sjukdom i primärvården” eftersom upptäcktsfrekvensen är för låg – ofta ner till mindre än 1%. Som nämnts är spridningen av sjukdomen från Sydamerika till andra kontinenter ytterligare ett skäl att observera denna dag och förstå omfattningen av problemet på global nivå – inte bara i Sydamerika. Världsdagen för Chagas sjukdom uppmärksammades för första gången 2020 och idag är den viktigare än någonsin på grund av globalisering och klimatförändringar. Läs mer om WHO:s arbete för att bekämpa försummade tropiska sjukdomar här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19