Civilsamhället – demokratins drivkraft

Hong Kong democracy protest

Hong Kong democracy protest

14.9.2015 – Demokrati är inte bara ett ord, utan är självbestämmanderätt i aktion och ett nödvändigt instrument för en fredligare och stabilare värld.

Men utrymmet för det civila samhället – nyckeln för en fungerande demokrati – har minskat drastiskt under de senaste åren. En allt större klyfta mellan makthavarna och folket är på frammarsch och kommer till uttryck genom stora demonstrationer omkring i världen.

Den 15 september är den internationella dagen för demokrati, och årets tema är det civila samhällets utrymme – space for civil society.

sierraleone2015”Civilsamhället står för demokratins syretillförsel”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. ”Vi ser det tydligt i världens mest dynaniska och stabila demokratier, där regering och civilsamhälle samarbetar för gemenesamma mål. Civilsamhällets roll har aldrig varit viktigare än nu. Snart börjar en ny utvecklingsagenda implementerats, på överenskommelse av världens regeringar. Men dessvärre minskar svängrummet för det civila samhället – och försvinner i vissa fall helt.”

I ett gemensamt uttalande tar även FN:s särskilda rapportör om främjande av en demokratisk och rättvis världsordning, Alfed de Zayas, och specialrapportören för mötes- och föreningsfrihet, Maina Kiai, ställning och understryker risken med att demokrati allt oftare bara är ett tomt ord som till och med tas i mun av världens värsta tyranner.

”Människor på många håll upplever att demokrati och gott styre misslyckats, och protester är ofta den sista utvägen för dem att göra sina röster hörda. Allt oftare är regeringars svar ökat förtryck, medan demokratins koncept förvrängs till oigenkännlighet”, säger de Zayas.

Flickr Jason Hargrove Creative Commons”Samtidigt ser vi en oroande erosion av demokrati som ett resultat av starka aktörer utan någon som helst demokratisk legitimitet. Vi talar om militärindustri, transnationella företag, finansiella institutioner, investerare, läkemedelsbolag och olje- och gruvindustrins lobbare. Det demokratiska styret korrumperas av spelare som inte utsätts för demokratisk kontroll, och som kan utnyttja sin storlek för att se till att deras intressen prioriteras framför allmänhetens”, säger experterna.

Att ett land håller val räcker inte för att det skall vara en demokrati, säger Zayas. Enligt honom är det viktigaste det som sker mellan val.

”Kan människor tala öppet, engagera sig och påverka ledarna de valt?”, frågar Zayas. ”Kan människor samlas fredligt för att uttrycka sina önskemål? Tolereras politiskt oliktänkande? Uppmuntras det så att idémarknaden inte monopoliseras av en enda grupp eller ett visst synsätt?”

Delta i diskussionen med #DemocracyDay