Ny FN-databas om våldet mot kvinnor.

I samband med internationella kvinnodagen, den 8 mars, presenterade FN:s vice-generalsekreterare Asha-Rose Migiro, generalsekreterarens nya databas med information om våld mot kvinnor. Databasen bygger på ett beslut av generalförsamlingen som i resolution 61/143, bad generalssekreteraren skapa en databas med information om våldets omfattning, typ och följder, med information om hur effektiva olika lagar och program är, samt med information och erfarenheter om hur man bäst bekämpar våldet. Informationen i databasen bygger bland annat på frågeformulär som regeringar fyllt i.